21 apr 2016 16:13

21 apr 2016 16:13

Projekt ska lyfta Forsvik

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen har beslutat att vara medfinansiärer till projektet Rekreationsplats Forsvik med 50 000 kronor.

– Det är ett bra initiativ, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Rekreationsplats Forsvik är ett projekt vars syfte är att öka Forsviks attraktionskraft som boendeplats och turistort.

I projektet ingår delar som att anlägga en badplats med vindskydd och grillplats i anslutning till ställplatsen. En historisk fotoutställning vid Forsviks sluss, rusta upp kanalpromenaderna, bygga en flytbrygga för kanoter och att trycka upp turistbroschyrer.

Pengar till projektet ska ansökas från Jordbruksverket och en kommunal medfinansiering är nödvändig för att få ett positivt svar på ansökan.

– Det är ett bra initiativ, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Rekreationsplats Forsvik är ett projekt vars syfte är att öka Forsviks attraktionskraft som boendeplats och turistort.

I projektet ingår delar som att anlägga en badplats med vindskydd och grillplats i anslutning till ställplatsen. En historisk fotoutställning vid Forsviks sluss, rusta upp kanalpromenaderna, bygga en flytbrygga för kanoter och att trycka upp turistbroschyrer.

Pengar till projektet ska ansökas från Jordbruksverket och en kommunal medfinansiering är nödvändig för att få ett positivt svar på ansökan.

  • Anneli Malm