22 apr 2016 13:39

22 apr 2016 13:39

Frias helt av HD

DOM: Narkotikabrott

En man från Karlsborg som dömts för narkotika brott frias av Högsta domstolen. Det då åtal väcktes först efter två år.

2014 dömde tingsrätten mannen till två månaders fängelse för narkotikabrott efter att han köpt hallucinogena svampar via internet vid två tillfällen under 2011. En dom som överklagades till hovrätten som ändrade straffpåföljden till samhällstjänst.

Även den domen överklagades och den här gången till Högsta domstolen.

Mannen ville att åtalet skulle ogillas på grund av att brotten skulle bedömas som ringa och därmed vara preskriberade eftersom åtal inte väckts inom två år.

Högsta domstolen gick på mannens linje och friar Karlsborgsbon.

2014 dömde tingsrätten mannen till två månaders fängelse för narkotikabrott efter att han köpt hallucinogena svampar via internet vid två tillfällen under 2011. En dom som överklagades till hovrätten som ändrade straffpåföljden till samhällstjänst.

Även den domen överklagades och den här gången till Högsta domstolen.

Mannen ville att åtalet skulle ogillas på grund av att brotten skulle bedömas som ringa och därmed vara preskriberade eftersom åtal inte väckts inom två år.

Högsta domstolen gick på mannens linje och friar Karlsborgsbon.

  • Anneli Malm