23 apr 2016 06:00

23 apr 2016 06:00

Skolverket på besök

STRANDSKOLAN: Digitala verktyg i undervisningen

En film gjord av eleverna lockade Skolverket. I veckan besökte Jessika Paulsson skolan för att få veta mer.

– Jag är här för att titta förutsättningslöst på hur man för in de digitala verktygen i sin undervisning, säger Jessika Paulsson från Skolverket.

Kanske kan det leda till att Strandskolan blir en referensskola framöver.

För pedagogiken

Läraren Marina Nordin på Strandskolan ligger i framkant då det handlar om att använda sig av den nya tekniken.

– Det är det pedagogiska och inte det tekniska som jag brinner för. Mitt motto är kommunikation med digitala stöd. Det är roligt att det kommer någon från Skolverket som vill kolla hur vi jobbar här i Karlsborg, det betyder mycket både för eleverna och för kollegorna, säger Marina Nordin.

Jessika Paulsson fick följa hur klass 4B arbetar både när de spelade in film och hur de genomför ett grupparbete i historia med hjälp av digitala verktyg.

– Det är kul att jobba med datorerna och Marina är duktig. Vi har blivit bättre på det och det är mycket roligare än att läsa i en historiebok. Man hittar mycket mer fakta och kan söka på allt, tycker Alvin Lindroth och Martin Seth Hågner.

Eleverna får själva välja hur de ska redovisa arbetet med den applikation som de kan och tycker passar bra.

– Vi ska framöver ha ett samtal med Historiska museet i Stockholm via Skype där eleverna kan ställa frågor. Det kostar att åka dit men via Skype kan vi få in det i klassrummet på ett annat sätt, säger Marina Nordin.

– Jag är här för att titta förutsättningslöst på hur man för in de digitala verktygen i sin undervisning, säger Jessika Paulsson från Skolverket.

Kanske kan det leda till att Strandskolan blir en referensskola framöver.

För pedagogiken

Läraren Marina Nordin på Strandskolan ligger i framkant då det handlar om att använda sig av den nya tekniken.

– Det är det pedagogiska och inte det tekniska som jag brinner för. Mitt motto är kommunikation med digitala stöd. Det är roligt att det kommer någon från Skolverket som vill kolla hur vi jobbar här i Karlsborg, det betyder mycket både för eleverna och för kollegorna, säger Marina Nordin.

Jessika Paulsson fick följa hur klass 4B arbetar både när de spelade in film och hur de genomför ett grupparbete i historia med hjälp av digitala verktyg.

– Det är kul att jobba med datorerna och Marina är duktig. Vi har blivit bättre på det och det är mycket roligare än att läsa i en historiebok. Man hittar mycket mer fakta och kan söka på allt, tycker Alvin Lindroth och Martin Seth Hågner.

Eleverna får själva välja hur de ska redovisa arbetet med den applikation som de kan och tycker passar bra.

– Vi ska framöver ha ett samtal med Historiska museet i Stockholm via Skype där eleverna kan ställa frågor. Det kostar att åka dit men via Skype kan vi få in det i klassrummet på ett annat sätt, säger Marina Nordin.

  • Anneli Malm