26 apr 2016 06:00

26 apr 2016 06:00

"Det är odemokratiskt"

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Återremiss

Det blev inget beslut om en ny budgetprocess under kommunfullmäktiges möte. Treklövern ansåg att förslaget var odemokratiskt och visade på maktfullkomlighet och arrogans.

En ny budgetprocess ska tas fram för att förenkla och förkorta budgetprocessen. Den del som vållade diskussioner handlar om att budgetberedningen ändras till en ordförandeberedning där ordförande och förvaltningschef i respektive nämnd ingår och det är detta som Treklövern vänder sig emot. De vill att samtliga partier i fullmäktige får ta del av underlaget under en dag.

– Det vi reagerar på är att delar av kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, inte finns med i den processen överhuvudtaget, sa Kjell Sjölund (C).

– Ordförandeberedningen har rört upp känslor men det underlag som ekonomichefen tar fram kommer att vara offentligt för alla, sa kommunalrådet Peter Lindroth (S).

”Odemokratiskt”

Men det ansåg inte Treklövern var tillräckligt som ville ha möjlighet att ställa frågor under genomgången.

– Majoriteten för ett systematiskt arbete för att stänga oppositionen ute, det är maktfullkomlighet och arrogans, menade Stig Palmquist (L).

– Det är odemokratiskt att inte låta oppositionen vara med. Vi är sex partier i opposition, ska vi kalla in kommunchefen och ekonomichefen under sex dagar? Ska vi lägga den tiden på våra tjänstemän? frågade oppositionsrådet Nina Davidsson (C).

– Har det gjorts en konsekvensanalys vad det innebär för våra tjänstemän?, undrade Kjell Sjölund.

– Sedan förra valet är vi två nya partier i fullmäktige och vi vill också få information, det räcker inte med ett papper. Jag håller med om att det är maktfullkomlighet och förbannat dålig demokrati, menade Berith Bohrén (V).

Som tidigare

– Det är intressant, tidigare var det ksau som var med men inga andra. Visst kan vi utöka dialogen till att ta med arbetsutskottet, tillbaka till samma nivå som tidigare, inga problem. Där sitter ett parti till, centern, skulle inte tjänstemännen ha belastats tidigare? Var det då ett demokratiproblem? sa Peter Lindroth.

Ärendet återremitterades slutligen efter ett yrkande från Treklövern och votering med motiveringen att det inte gjorts en konsekvensanalys av tjänstemännens arbetsbelastning.

En ny budgetprocess ska tas fram för att förenkla och förkorta budgetprocessen. Den del som vållade diskussioner handlar om att budgetberedningen ändras till en ordförandeberedning där ordförande och förvaltningschef i respektive nämnd ingår och det är detta som Treklövern vänder sig emot. De vill att samtliga partier i fullmäktige får ta del av underlaget under en dag.

– Det vi reagerar på är att delar av kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, inte finns med i den processen överhuvudtaget, sa Kjell Sjölund (C).

– Ordförandeberedningen har rört upp känslor men det underlag som ekonomichefen tar fram kommer att vara offentligt för alla, sa kommunalrådet Peter Lindroth (S).

”Odemokratiskt”

Men det ansåg inte Treklövern var tillräckligt som ville ha möjlighet att ställa frågor under genomgången.

– Majoriteten för ett systematiskt arbete för att stänga oppositionen ute, det är maktfullkomlighet och arrogans, menade Stig Palmquist (L).

– Det är odemokratiskt att inte låta oppositionen vara med. Vi är sex partier i opposition, ska vi kalla in kommunchefen och ekonomichefen under sex dagar? Ska vi lägga den tiden på våra tjänstemän? frågade oppositionsrådet Nina Davidsson (C).

– Har det gjorts en konsekvensanalys vad det innebär för våra tjänstemän?, undrade Kjell Sjölund.

– Sedan förra valet är vi två nya partier i fullmäktige och vi vill också få information, det räcker inte med ett papper. Jag håller med om att det är maktfullkomlighet och förbannat dålig demokrati, menade Berith Bohrén (V).

Som tidigare

– Det är intressant, tidigare var det ksau som var med men inga andra. Visst kan vi utöka dialogen till att ta med arbetsutskottet, tillbaka till samma nivå som tidigare, inga problem. Där sitter ett parti till, centern, skulle inte tjänstemännen ha belastats tidigare? Var det då ett demokratiproblem? sa Peter Lindroth.

Ärendet återremitterades slutligen efter ett yrkande från Treklövern och votering med motiveringen att det inte gjorts en konsekvensanalys av tjänstemännens arbetsbelastning.

  • Anneli Malm