27 apr 2016 06:00

27 apr 2016 06:00

Gott betyg för skolan som toppar Skaraborg

SKL: Öppna jämförelser

Stort A. Karlsborgs skolor rankas högst i Skaraborg och på 17:e plats i riket. Det enligt SKL:s senaste ranking av landets skolkommuner.

– Det här är ett gott betyg och det är riktigt bra av alla berörda, säger barn- och utbildningschefen Kajsa E Larsson och tillägger:

– Alla har en stor del i detta, elever och föräldrar som tycker att skolan är viktig annars skulle vi inte ha de här resultaten. Vi har även goda pedagoger och andra vuxna runt barnen som stöttar.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, rankar årligen skolkommunerna i undersökningen Öppna jämförelser, Grundskolan.

Topp i kunskapsnivå

Hela 95 procent av eleverna i årskurs nio når kunskapskraven i alla ämnen vilket är bäst i Sverige och hela 98 procent av eleverna klarar godkänt i matematik.

– Det har satsats ganska mycket på en till en-undervisning när behov funnits. Även om det går knackigt i åttan och i början av nian har det hämtas upp i slutet och man har kämpat för målet att alla ska gå ut med betyg.

Nå högre

De flesta eleverna går ut med godkända betyg men det är inte så hög andel som får de högre betygen enligt undersökningen.

– Vi pratar mycket om hur vi ska få eleverna att våga sätta ribban lite högre och stimulera dem till högre betyg. Vi kommer att anställa en förste lärare med inriktning entreprenörskap och nästa läsår ska vi ha kompetensutveckling utifrån Barn i behov av stöd och stimulans vilket även inbegriper högpresterande elever.

En del som Karlsborg hamnar lågt i rankingen är nettokostnaden, skolan är dyr.

– Vi satsar lite mer och får lite mer ut. Det finns många elever i behov av stöd i Karlsborg som behöver skräddarsydda lösningar vilket är kostsamt men det kanske måste få kosta tänker jag.

Arbete framåt

Det finns planer på omorganisationer framåt, ett förslag för att bland annat förbättra för barn i behov av stöd och nyanlända har tagits fram. Det skulle kunna inledas vid halvårsskiftet och rymmas i den befintliga budgeten.

– Det handlar om att vuxenutbildningen och gymnasiet blir en egen enhet, att inrätta en central elevhälsa och en ny mottagningsenhet för nyanlända dit eleverna kommer dag ett och därefter slussas ut till respektive skola.

Förslag som barn- och utbildningsnämnden fick ta del av under tisdagskvällen.

– Det här är ett gott betyg och det är riktigt bra av alla berörda, säger barn- och utbildningschefen Kajsa E Larsson och tillägger:

– Alla har en stor del i detta, elever och föräldrar som tycker att skolan är viktig annars skulle vi inte ha de här resultaten. Vi har även goda pedagoger och andra vuxna runt barnen som stöttar.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, rankar årligen skolkommunerna i undersökningen Öppna jämförelser, Grundskolan.

Topp i kunskapsnivå

Hela 95 procent av eleverna i årskurs nio når kunskapskraven i alla ämnen vilket är bäst i Sverige och hela 98 procent av eleverna klarar godkänt i matematik.

– Det har satsats ganska mycket på en till en-undervisning när behov funnits. Även om det går knackigt i åttan och i början av nian har det hämtas upp i slutet och man har kämpat för målet att alla ska gå ut med betyg.

Nå högre

De flesta eleverna går ut med godkända betyg men det är inte så hög andel som får de högre betygen enligt undersökningen.

– Vi pratar mycket om hur vi ska få eleverna att våga sätta ribban lite högre och stimulera dem till högre betyg. Vi kommer att anställa en förste lärare med inriktning entreprenörskap och nästa läsår ska vi ha kompetensutveckling utifrån Barn i behov av stöd och stimulans vilket även inbegriper högpresterande elever.

En del som Karlsborg hamnar lågt i rankingen är nettokostnaden, skolan är dyr.

– Vi satsar lite mer och får lite mer ut. Det finns många elever i behov av stöd i Karlsborg som behöver skräddarsydda lösningar vilket är kostsamt men det kanske måste få kosta tänker jag.

Arbete framåt

Det finns planer på omorganisationer framåt, ett förslag för att bland annat förbättra för barn i behov av stöd och nyanlända har tagits fram. Det skulle kunna inledas vid halvårsskiftet och rymmas i den befintliga budgeten.

– Det handlar om att vuxenutbildningen och gymnasiet blir en egen enhet, att inrätta en central elevhälsa och en ny mottagningsenhet för nyanlända dit eleverna kommer dag ett och därefter slussas ut till respektive skola.

Förslag som barn- och utbildningsnämnden fick ta del av under tisdagskvällen.

  • Anneli Malm