27 apr 2016 14:36

27 apr 2016 14:36

Mobilförbud i skolan

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Ny motion

Sverigedemokraterna vill införa mobilförbud i skolan.

I en motion skriver de att mobiltelefonen är i dag en stor del av de flesta barns vardag med positiva konsekvenser som nåbarhet, källa till information och kan vara ett effektivt verktyg för inlärning. Men menar även att det inte bara är positivt och hänvisar till en studie angående bättre provresultat i skolor där mobiltelefoner är förbjudna.

SD vill att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över den praktiska möjligheten för ett generellt mobilförbud på grundskolan. De vill även att det tas fram riktlinjer på hur ett sådant förbud kan praktiseras i verkligheten.

Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning.

I en motion skriver de att mobiltelefonen är i dag en stor del av de flesta barns vardag med positiva konsekvenser som nåbarhet, källa till information och kan vara ett effektivt verktyg för inlärning. Men menar även att det inte bara är positivt och hänvisar till en studie angående bättre provresultat i skolor där mobiltelefoner är förbjudna.

SD vill att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över den praktiska möjligheten för ett generellt mobilförbud på grundskolan. De vill även att det tas fram riktlinjer på hur ett sådant förbud kan praktiseras i verkligheten.

Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning.

  • Anneli Malm