27 apr 2016 14:36

27 apr 2016 14:36

Öppnar inte upp sina möten

NOTERAT

Byggnadsnämnden har beslutat att inte ha sina nämndsammanträden öppna för allmänheten.

– Vi tog ett enhälligt beslut att inte öppna upp nämndmötena, säger byggnadsnämndens ordförande Ronny Siderud (S) och tillägger:

– Motivet är att vi nästan bara har ärenden som berör enskilda personer där vi är myndighetsutövare.

Kommunfullmäktige har beslutat att de nämnder som önskar har rätt att ha öppna nämndsammanträden.

– Vi tog ett enhälligt beslut att inte öppna upp nämndmötena, säger byggnadsnämndens ordförande Ronny Siderud (S) och tillägger:

– Motivet är att vi nästan bara har ärenden som berör enskilda personer där vi är myndighetsutövare.

Kommunfullmäktige har beslutat att de nämnder som önskar har rätt att ha öppna nämndsammanträden.

  • Anneli Malm