27 apr 2016 17:16

27 apr 2016 17:16

UAV intresserade besökare

FÖRSVARSMAKTEN: Kamratförening

De obemannade farkosterna som används till spaning och underrättelseverksamhet var en av programpunkterna när K 3 fick besök.

– UAV är aktuellt nu och det är intressant att få se, sen hoppas vi få komma till Kråk i höst och se stridsskjutning, sa Carl-Henrik Dyegård från kamratföreningen från före detta Värmlands regemente.

Syftet med besöket var att få en inblick i K 3:s historia och inte minst i den verksamhet de bedriver nu.

– Jag hoppas kunna påvisa att vi inte bara har en massa gamla traditioner utan också är ett förband i tiden som jobbar med spetsteknik, säger överstelöjtnant Bo Sunnefeldt som var värd för besöket.

Örnen landa

Efter en informationsstund fick föreningens medlemmar se när UAV Örnen landade ute på flygfältet, vilket var uppskattat bland besökarna.

– Utvecklingen av UAV går fort. Medan det för militärt bruk mestadels handlar om spaningsanvändning har de civila behoven i allt högre grad påverkat utvecklingen och prisbilden.

Utanför området fick besökarna sen även se exempel på civila UAV som oftast går under benämningen drönare.

Dagen avslutades med ett besök på Fästningsmuseet

– UAV är aktuellt nu och det är intressant att få se, sen hoppas vi få komma till Kråk i höst och se stridsskjutning, sa Carl-Henrik Dyegård från kamratföreningen från före detta Värmlands regemente.

Syftet med besöket var att få en inblick i K 3:s historia och inte minst i den verksamhet de bedriver nu.

– Jag hoppas kunna påvisa att vi inte bara har en massa gamla traditioner utan också är ett förband i tiden som jobbar med spetsteknik, säger överstelöjtnant Bo Sunnefeldt som var värd för besöket.

Örnen landa

Efter en informationsstund fick föreningens medlemmar se när UAV Örnen landade ute på flygfältet, vilket var uppskattat bland besökarna.

– Utvecklingen av UAV går fort. Medan det för militärt bruk mestadels handlar om spaningsanvändning har de civila behoven i allt högre grad påverkat utvecklingen och prisbilden.

Utanför området fick besökarna sen även se exempel på civila UAV som oftast går under benämningen drönare.

Dagen avslutades med ett besök på Fästningsmuseet

  • Anneli Malm