29 apr 2016 06:00

29 apr 2016 06:00

"Ett intressant marint centrum"

FORSVIK: Ångfartyg

Ett intressant studiebesök när Flottans män från Jönköping besökte Forsviks varv

Nu var det inte enbart ett studiesyfte med besöket i Forsvik utan Flottans män, tio till antalet, fanns bland annat med i målningen på Ångslup 45, som är under renovering på varvet.

Marint centrum

Ingen av männen som varit officerare och besättningsmän i flottan under många år hade dock tjänstgjort på pansarskeppet Wasa, varifrån ångslup 45 är hämtad till Forsvik. Däremot hade några av dem helt klart för sig användningsområdet för slupen, som gick in till de grunda hamnarna när Wasa låg för ankar på redden.

– Forsvik är ett av de mest intressanta marina centrum i Sverige och det är bland annat bygget av Eric Nordevall II som bidragit till detta, sade Leif Aljered från Flottans män.

Hjulångare hade dagen till ära ångtrycket uppe för bland annat kontroll av panna inför årets säsong. Naturligtvis bistod flottans män med bränslehantering för de hade ju kommit för att jobba.

– Flottans män är en rikstäckande förening med lokalavdelning i bland annat i Jönköping, där vi är 40-tal medlemmar.

Kontakt med yrkeslivet

– Detta att besöka olika marina anläggningar är en del av vår verksamhet för att hålla kontakt med vårt tidigare yrkesliv i flottan, där vi har haft många spännande uppdrag, för några till och med en jorden runt-seglats med örlogsfartyget Älvsnabben. Seglasten tog sex månader med 280 besättningsmän, där kronprins Carl-Gustaf, vår nuvarande kung, var en av besättningsmännen, berättade Aljered.

Ett spännande studiebesök med många infallsvinklar från dessa erfarna flottans män från Jönköping.

Nu var det inte enbart ett studiesyfte med besöket i Forsvik utan Flottans män, tio till antalet, fanns bland annat med i målningen på Ångslup 45, som är under renovering på varvet.

Marint centrum

Ingen av männen som varit officerare och besättningsmän i flottan under många år hade dock tjänstgjort på pansarskeppet Wasa, varifrån ångslup 45 är hämtad till Forsvik. Däremot hade några av dem helt klart för sig användningsområdet för slupen, som gick in till de grunda hamnarna när Wasa låg för ankar på redden.

– Forsvik är ett av de mest intressanta marina centrum i Sverige och det är bland annat bygget av Eric Nordevall II som bidragit till detta, sade Leif Aljered från Flottans män.

Hjulångare hade dagen till ära ångtrycket uppe för bland annat kontroll av panna inför årets säsong. Naturligtvis bistod flottans män med bränslehantering för de hade ju kommit för att jobba.

– Flottans män är en rikstäckande förening med lokalavdelning i bland annat i Jönköping, där vi är 40-tal medlemmar.

Kontakt med yrkeslivet

– Detta att besöka olika marina anläggningar är en del av vår verksamhet för att hålla kontakt med vårt tidigare yrkesliv i flottan, där vi har haft många spännande uppdrag, för några till och med en jorden runt-seglats med örlogsfartyget Älvsnabben. Seglasten tog sex månader med 280 besättningsmän, där kronprins Carl-Gustaf, vår nuvarande kung, var en av besättningsmännen, berättade Aljered.

Ett spännande studiebesök med många infallsvinklar från dessa erfarna flottans män från Jönköping.

  • Lennart Strömberg