29 apr 2016 15:17

29 apr 2016 15:17

"Livet i byn under gången tid"

SVANHULT: Historisk byavandring

Det bjöds på en intressant byavandring i Svanhults by i veckan, en by intill sjön Unden mellan Undenäs och Tived.

Rune Johansson tog med deltagarna på en vandring i och runt hela byn. En sträcka på cirka sex kilometer med mängder av historiska platser och vackra utsiktspunkter.

– Jag kommer att berätta om byn och livet i byn under gången tid, sade Rune, som forskat och samlat mängder av detaljer från byns historia och satt dessa på pränt med detaljrika kartor som grund.

Svanhult, en gammal by

Byn har en mycket gammal historia och är redovisad som ”nybygge” redan 1610 och troligen fanns den redan under medeltiden på 1300-talet var Runes kommentar, då grannbyarna Skeppshult och Ösjö omnämnts i skrift. Sedan har åren svunnit och mängder av detaljer om byns historia finns dokumenterade och berättade, vilket var grunden till byavandringen.

Som mest bodde det nästa 100 personer i byn runt sekelskiftet 1900. Skogsbete, ängsslåtter, hamling, kolning och tjärbränning var sysselsättning för befolkningen som också arbetade med båtbyggeri i stor skala. I början på 1950-talet fanns sex gårdar med kor och hästar i byn.

– Åkrarna brukades fortfarande, men i dag är endast en gård kvar där fåren håller de vackra betesmarkerna ner mot sjön Unden öppna, berättade Rune Johansson.

Intressanta människor

Svanhults by är omgiven av Sörgården, vid södra infarten till byn, Mellangården, Nolgården och Kvarnsjöbäcken med Svanhults såg och kvarn vid utfarten mot Tived. I anslutning till dessa gårdar fanns en mängd intressanta människor.

På Sörgården bodde Båt-Alfred en tid och byggde massor av Tiveds-och Vättersnipor, uppskattningsvis har 2-3 tusen båtar lämnat hans snickeri. Båtar har även byggts av andra i Svanhult ända fram till nutid. Låsa-Petter var en annan person som hade en intressant livsstil, liksom en och annan skomakare och predikant.

Med på byavandringen var Birgitta Liss, som växte upp som barn i Svanhult på 1940–50-talet och hon hade många roliga minnen att berätta från den tiden. Lite av Bullerbyn var det även i Svanhult när Birgitta bland annat fick en 10-öring av den stränge Johan när hon lärt sig cykla.

Rune Johansson tog med deltagarna på en vandring i och runt hela byn. En sträcka på cirka sex kilometer med mängder av historiska platser och vackra utsiktspunkter.

– Jag kommer att berätta om byn och livet i byn under gången tid, sade Rune, som forskat och samlat mängder av detaljer från byns historia och satt dessa på pränt med detaljrika kartor som grund.

Svanhult, en gammal by

Byn har en mycket gammal historia och är redovisad som ”nybygge” redan 1610 och troligen fanns den redan under medeltiden på 1300-talet var Runes kommentar, då grannbyarna Skeppshult och Ösjö omnämnts i skrift. Sedan har åren svunnit och mängder av detaljer om byns historia finns dokumenterade och berättade, vilket var grunden till byavandringen.

Som mest bodde det nästa 100 personer i byn runt sekelskiftet 1900. Skogsbete, ängsslåtter, hamling, kolning och tjärbränning var sysselsättning för befolkningen som också arbetade med båtbyggeri i stor skala. I början på 1950-talet fanns sex gårdar med kor och hästar i byn.

– Åkrarna brukades fortfarande, men i dag är endast en gård kvar där fåren håller de vackra betesmarkerna ner mot sjön Unden öppna, berättade Rune Johansson.

Intressanta människor

Svanhults by är omgiven av Sörgården, vid södra infarten till byn, Mellangården, Nolgården och Kvarnsjöbäcken med Svanhults såg och kvarn vid utfarten mot Tived. I anslutning till dessa gårdar fanns en mängd intressanta människor.

På Sörgården bodde Båt-Alfred en tid och byggde massor av Tiveds-och Vättersnipor, uppskattningsvis har 2-3 tusen båtar lämnat hans snickeri. Båtar har även byggts av andra i Svanhult ända fram till nutid. Låsa-Petter var en annan person som hade en intressant livsstil, liksom en och annan skomakare och predikant.

Med på byavandringen var Birgitta Liss, som växte upp som barn i Svanhult på 1940–50-talet och hon hade många roliga minnen att berätta från den tiden. Lite av Bullerbyn var det även i Svanhult när Birgitta bland annat fick en 10-öring av den stränge Johan när hon lärt sig cykla.

  • Lennart Strömberg