30 apr 2016 06:00

30 apr 2016 06:00

Positiva till förändringar inom skolverksamheten

KOMMUN: Barn- och utbildning

Bifall. Barn- och utbildningsnämnden är positiv till den omorganisation som föreslagits av förvaltningen.

– Vi var en enig nämnd som gav bifall till att de kan sätta i gång, säger nämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Hälsa och mottagning

Det finns ett behov av en omarbetad organisation med hänsyn till barn i behov av särskilt stöd och nyanlända. Det handlar dels om en central elevhälsa som kan arbeta med barn i behov av särskilt stöd där även en viss föräldrautbildning ska ingå.

Det ska även bli en mottagningsenhet för nyanlända elever som ska kunna tas emot redan dag ett för att sen slussas vidare ut till respektive skola. Det skulle då innebära att eleverna inte behöver vänta på en plats i skolan.

– Vi kan eftersöka pengar från dag ett för den verksamheten och där ska man även göra en kartläggning av eleverna som sedan slussas successivt ut i skolan där det finns plats.

Slås samman

Vuxenutbildningen och SFI ska bli en enhet.

– Det ska organiseras under en rektor. Det här är åtgärder som de har fått bifall att sätta i gång med efter sommaren även om det inte kommer att bli fullskaligt direkt och det här gör vi för de pengar vi har, vi äskar inga nya pengar.

Positiv annons

Skolan är trångbodd och bland annat söker man lämpliga lokaler för att flytta vuxenutbildningen och SFI till en egen lokal.

– Vi har lokal- och personalbrist. Det har blivit något bättre på personalsidan även om inte alla är behöriga, säger Staffan Myrsell och tillägger:

– Vi har fått ett bra gensvar på vår jobbannons där vi inte sökte specifikt efter lärare utan sökte folk till Karlsborg där de fick berätta vad de kan. Vi har fått 70 svar och det har varit riktigt bra sökande. Nu hoppas vi kunna tillsätta våra vakanser.

Underlätta för rektorer

De funderar även på att tillsätta en ny administrativ tjänst.

– Det skulle underlätta för rektorerna som då kan ägna sig åt det de ska . De har det lite kämpigt och har svårt att hinna med. Det är också ett steg på vägen för att behålla de vi har och att kunna locka till oss folk.

– Vi var en enig nämnd som gav bifall till att de kan sätta i gång, säger nämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Hälsa och mottagning

Det finns ett behov av en omarbetad organisation med hänsyn till barn i behov av särskilt stöd och nyanlända. Det handlar dels om en central elevhälsa som kan arbeta med barn i behov av särskilt stöd där även en viss föräldrautbildning ska ingå.

Det ska även bli en mottagningsenhet för nyanlända elever som ska kunna tas emot redan dag ett för att sen slussas vidare ut till respektive skola. Det skulle då innebära att eleverna inte behöver vänta på en plats i skolan.

– Vi kan eftersöka pengar från dag ett för den verksamheten och där ska man även göra en kartläggning av eleverna som sedan slussas successivt ut i skolan där det finns plats.

Slås samman

Vuxenutbildningen och SFI ska bli en enhet.

– Det ska organiseras under en rektor. Det här är åtgärder som de har fått bifall att sätta i gång med efter sommaren även om det inte kommer att bli fullskaligt direkt och det här gör vi för de pengar vi har, vi äskar inga nya pengar.

Positiv annons

Skolan är trångbodd och bland annat söker man lämpliga lokaler för att flytta vuxenutbildningen och SFI till en egen lokal.

– Vi har lokal- och personalbrist. Det har blivit något bättre på personalsidan även om inte alla är behöriga, säger Staffan Myrsell och tillägger:

– Vi har fått ett bra gensvar på vår jobbannons där vi inte sökte specifikt efter lärare utan sökte folk till Karlsborg där de fick berätta vad de kan. Vi har fått 70 svar och det har varit riktigt bra sökande. Nu hoppas vi kunna tillsätta våra vakanser.

Underlätta för rektorer

De funderar även på att tillsätta en ny administrativ tjänst.

– Det skulle underlätta för rektorerna som då kan ägna sig åt det de ska . De har det lite kämpigt och har svårt att hinna med. Det är också ett steg på vägen för att behålla de vi har och att kunna locka till oss folk.

  • Anneli Malm