02 maj 2016 16:27

02 maj 2016 16:27

Ny avdelning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Det finns planer på att öppna ytterligare en förskoleavdelning på Vätterskolan.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M) säger att de har en kö till förskolan och att det ser ut att bli fullt på Vätterskolan till hösten.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M) säger att de har en kö till förskolan och att det ser ut att bli fullt på Vätterskolan till hösten.

  • Anneli Malm