04 maj 2016 14:19

04 maj 2016 14:19

En arkeologisk utgrävning i Forsvik

FORSVIKS BRUK

I veckan grävdes det nedanför kvarnen och syftet var att se om det fanns några arkeologiska lämningar på platsen.

– Jag har en vision och det är att jag vill bygga en anläggning där man visar barn och vuxna principen för vattenkraft som är en central del här. Där de kan få experimentera och leka för att förstå hur det fungerar. Jag vill även att det ska bli en plats för fysiklektioner här, säger enhetschefen på Forsviks bruk Camilla Alexandersson.

– Vi vet att det fanns en kvarn här redan 1410. Vi grävde egentligen för att få belägg för den medeltida verksamheten men vi hittade inget, det var omrört och förändrat .

– Jag har en vision och det är att jag vill bygga en anläggning där man visar barn och vuxna principen för vattenkraft som är en central del här. Där de kan få experimentera och leka för att förstå hur det fungerar. Jag vill även att det ska bli en plats för fysiklektioner här, säger enhetschefen på Forsviks bruk Camilla Alexandersson.

– Vi vet att det fanns en kvarn här redan 1410. Vi grävde egentligen för att få belägg för den medeltida verksamheten men vi hittade inget, det var omrört och förändrat .

  • Anneli Malm