04 maj 2016 14:29

04 maj 2016 14:29

Vårkonsert i Undenäs kyrka

FÖRKLÄDD GUD

Undenäs kyrkokör under ledning av Christina Lindman framför den lyriska sviten Förklädd Gud tillsammans med Åkersberga Kammarkör i Undenäs kyrka den 7 maj.

– Det är vackra texter med djup som inte lämnar någon oberörd, säger Christina Lindman.

Den poetiska texten reciteras av Tomas Kronqvist och dessutom medverkar solisterna Gunilla Widén och Anders Börjesson med ett antal instrumentalister.

Förklädd Gud är ett av den svenska klassiska musikens mest älskade verk och har tonsatts av Lars-Erik Larsson. Texten är författad av Hjalmar Gullberg.

– Det är vackra texter med djup som inte lämnar någon oberörd, säger Christina Lindman.

Den poetiska texten reciteras av Tomas Kronqvist och dessutom medverkar solisterna Gunilla Widén och Anders Börjesson med ett antal instrumentalister.

Förklädd Gud är ett av den svenska klassiska musikens mest älskade verk och har tonsatts av Lars-Erik Larsson. Texten är författad av Hjalmar Gullberg.