04 maj 2016 06:00

04 maj 2016 06:00

"Vill ha ett tidsschema"

KARLSBORGSBANAN: När ska banans öde avgöras?

Karlsborgsbanan är inte längre med i den åtgärdsvalsstudie som skulle sträcka sig mellan Skövde och Karlsborg. En skrivelse ska nu göras till Trafikverket om svar.

Förhoppningen var att Karlsborgsbanans öde skulle avgöras en gång för alla.

– Jag tycker att det är riktig synd för det hade varit ett bra underlag för oss. Vi hade fått en konsekvensbeskrivning om det ena eller det andra alternativet, det hade blivit svart på vitt, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tillägger:

Skövde- Igelstorp

– Rent logiskt tror jag att Karlsborgsbanan kommer att bli nedlagd men frågan är när. Regionen förordar inte fortsatt trafik på banan, den är i alla fall inte med i deras dokument.

Tanken från början var att all trafik mellan Skövde och Karlsborg skulle utredas men så blir det inte nu. I åtgärdsvalsstudien ingår bara sträckan Skövde- Igelstorp.

Varför plockades resterande sträcka ut?

– Trafikverket hänvisar till ekonomin, man har inte råd att ta med hela sträckan och om de får mer pengar ska sträckan utökas till Tibro men inte till Karlsborg som jag har uppfattat det, säger Lindroth och tillägger:

– Det är angeläget för oss att få svar och det är avhängt vad som händer i Karlsborg med vår åtgärdsvalsstudie från rondell till rondell. Det handlar bland annat om att förlänga busslinjen över kanalbron med ett busstopp vid Öltappen. Det är fem, sex punkter som ska förbättra säkerheten genom centrum men det största är 49:an. Ska den gå genom centrum som nu eller ska den läggas på banvallen och då faller de andra momenten. För vår del ser det inte kul ut kring järnvägen och det sker inget underhåll, jag tror inte ens att de som är mest positiva till järnvägen kan tycka att vår centrummiljö är rolig.

Vill ha svar

Lindroth ska tillsammans med Tibro och Skövde författa en skrivelse till Trafikverket.

– Vi kommer efterfråga vad som händer i frågan. Jag vill ha ett tidsschema för ett beslut. Det måste tas ställning i frågan för allra sista gången.

Förhoppningen var att Karlsborgsbanans öde skulle avgöras en gång för alla.

– Jag tycker att det är riktig synd för det hade varit ett bra underlag för oss. Vi hade fått en konsekvensbeskrivning om det ena eller det andra alternativet, det hade blivit svart på vitt, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tillägger:

Skövde- Igelstorp

– Rent logiskt tror jag att Karlsborgsbanan kommer att bli nedlagd men frågan är när. Regionen förordar inte fortsatt trafik på banan, den är i alla fall inte med i deras dokument.

Tanken från början var att all trafik mellan Skövde och Karlsborg skulle utredas men så blir det inte nu. I åtgärdsvalsstudien ingår bara sträckan Skövde- Igelstorp.

Varför plockades resterande sträcka ut?

– Trafikverket hänvisar till ekonomin, man har inte råd att ta med hela sträckan och om de får mer pengar ska sträckan utökas till Tibro men inte till Karlsborg som jag har uppfattat det, säger Lindroth och tillägger:

– Det är angeläget för oss att få svar och det är avhängt vad som händer i Karlsborg med vår åtgärdsvalsstudie från rondell till rondell. Det handlar bland annat om att förlänga busslinjen över kanalbron med ett busstopp vid Öltappen. Det är fem, sex punkter som ska förbättra säkerheten genom centrum men det största är 49:an. Ska den gå genom centrum som nu eller ska den läggas på banvallen och då faller de andra momenten. För vår del ser det inte kul ut kring järnvägen och det sker inget underhåll, jag tror inte ens att de som är mest positiva till järnvägen kan tycka att vår centrummiljö är rolig.

Vill ha svar

Lindroth ska tillsammans med Tibro och Skövde författa en skrivelse till Trafikverket.

– Vi kommer efterfråga vad som händer i frågan. Jag vill ha ett tidsschema för ett beslut. Det måste tas ställning i frågan för allra sista gången.

  • Anneli Malm