05 maj 2016 16:05

05 maj 2016 16:05

Gökotta på Källebacken

UNDENÄS: Morgongudstjänst

På Kristi himmelsfärdsdagen var det gökotta eller mogongudstjäns på Källebacken i Undenäs

Det är Undenäs församling som har som tradition sedan många år tillbaka, att inbjuda till Gökotta i en mycket speciell form.

Ett strålande väder

Detta år kunde alla som samlats för att lyssna på Undenäs kyrkokör och ta del av budskapet om Kristi himmelsfärd, njuta av en strålande sol från klarblå himmel.

Tänk att få vakna tidigt en morgon sjöng kören i inledningen av gökottan, innan psalmen Till hälighetens land igen jag ser dig Jesus fara, klingade ut i hela området vid Källebacken. Kyrkvärden Vajlit Moberg läste texten, med det märkliga budskapet om Jesu himmelsfärd.innan alla sjöng psalmen Halleluja , sjung om Jesus han är den som spiran bär.

Alvar Lindman hade himmelsfärdsdagens evangelietext som utgångspunkt för sina tankar denna dag. – Tänk att vi får fira denna torsdagsmorgon mitt i veckan på Källebacken, en höjd lika det berg där Jesus och hans lärjungar fick vara med om undret. Efter det att han givit dem ett uppdrag och ett löfte. bara försvann, sade Alvar. Efter den upplevelsen kunde lärjungarna vända glada hem igen, något som gäller även i dag för alla som firat gökotta eller ännu bättre, gudstjänst på Källebacken. En fin morgonstund som kören avslutade med: Halleluja Ditt lov vi sjunger

Det är Undenäs församling som har som tradition sedan många år tillbaka, att inbjuda till Gökotta i en mycket speciell form.

Ett strålande väder

Detta år kunde alla som samlats för att lyssna på Undenäs kyrkokör och ta del av budskapet om Kristi himmelsfärd, njuta av en strålande sol från klarblå himmel.

Tänk att få vakna tidigt en morgon sjöng kören i inledningen av gökottan, innan psalmen Till hälighetens land igen jag ser dig Jesus fara, klingade ut i hela området vid Källebacken. Kyrkvärden Vajlit Moberg läste texten, med det märkliga budskapet om Jesu himmelsfärd.innan alla sjöng psalmen Halleluja , sjung om Jesus han är den som spiran bär.

Alvar Lindman hade himmelsfärdsdagens evangelietext som utgångspunkt för sina tankar denna dag. – Tänk att vi får fira denna torsdagsmorgon mitt i veckan på Källebacken, en höjd lika det berg där Jesus och hans lärjungar fick vara med om undret. Efter det att han givit dem ett uppdrag och ett löfte. bara försvann, sade Alvar. Efter den upplevelsen kunde lärjungarna vända glada hem igen, något som gäller även i dag för alla som firat gökotta eller ännu bättre, gudstjänst på Källebacken. En fin morgonstund som kören avslutade med: Halleluja Ditt lov vi sjunger

  • Lennart Strömberg