06 maj 2016 06:00

06 maj 2016 06:00

En omarbetad process

KOMMUN: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandeberedning där även kommunstyrelsens arbetsutskott ingår och en särskild informationsdag för samtliga partier. Det är förändringar i den nya budgetprocessen.

Under kommunfullmäktiges senaste möte vållade budgetprocessen heta diskussioner och Treklövern ville ha en återremiss av ärendet. De ville att alla partier skulle få vara delaktiga under det inledande avstämningsmötet angående budgeten.

För alla partier

Enligt det ursprungliga förslaget skulle det vara en ordförandeberedning där ordförande i respektive nämnd och förvaltningsledningen skulle delta. I återremissen ville Treklövern att det gjordes en konsekvensanalys av den ökade belastningen på tjänstemännen som då skulle behöva hålla informationsmöten för varje parti.

Konsekvensanalysen har nu gjorts där arbetsbelastningen bedöms öka och ett nytt något omarbetat förslag till budgetprocess har tagits fram.

Särskild dag

– Vid budgetavstämningsdagen kommer nu även kommunstyrelsens arbetsutskott att vara med. Sen kommer kommunchefen och ekonomichefen att bjuda in representanter från de övriga partier till en särskild dag, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Centerpartiet deltog inte i beslutet under kommunstyrelsens arbetsutskotts möte.

Gratis bad

En annan fråga som har lett till återremiss är frågan om att ta bort badavgiften för barn. Kultur- och fritidsnämnden ser över frågan.

– Vi kommer att ställa oss bakom det som arbetsutskottet i kultur- och fritidsnämnden kommer fram till. Vi kommer hålla fast vid gratis bad för barn för det är värdefullt att barn lär sig simma, säger Peter Lindroth.

Under kommunfullmäktiges senaste möte vållade budgetprocessen heta diskussioner och Treklövern ville ha en återremiss av ärendet. De ville att alla partier skulle få vara delaktiga under det inledande avstämningsmötet angående budgeten.

För alla partier

Enligt det ursprungliga förslaget skulle det vara en ordförandeberedning där ordförande i respektive nämnd och förvaltningsledningen skulle delta. I återremissen ville Treklövern att det gjordes en konsekvensanalys av den ökade belastningen på tjänstemännen som då skulle behöva hålla informationsmöten för varje parti.

Konsekvensanalysen har nu gjorts där arbetsbelastningen bedöms öka och ett nytt något omarbetat förslag till budgetprocess har tagits fram.

Särskild dag

– Vid budgetavstämningsdagen kommer nu även kommunstyrelsens arbetsutskott att vara med. Sen kommer kommunchefen och ekonomichefen att bjuda in representanter från de övriga partier till en särskild dag, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Centerpartiet deltog inte i beslutet under kommunstyrelsens arbetsutskotts möte.

Gratis bad

En annan fråga som har lett till återremiss är frågan om att ta bort badavgiften för barn. Kultur- och fritidsnämnden ser över frågan.

– Vi kommer att ställa oss bakom det som arbetsutskottet i kultur- och fritidsnämnden kommer fram till. Vi kommer hålla fast vid gratis bad för barn för det är värdefullt att barn lär sig simma, säger Peter Lindroth.

  • Anneli Malm