06 maj 2016 06:00

06 maj 2016 06:00

Nytt tak på kaloriferen

FORSVIKS BRUK: Restaurering pågår

I kaloriferen värmdes luften upp som sedan användes till att torkade pappersmassan i träsliperiet.
– Det är den enda i sitt slag med komplett utrustning som finns i Sverige, berättar Hans Hellman.

Byggnaden uppfördes 1876 och renoverades under 1980-talet då den var i ett mycket dåligt skick.

– Det har hållit sig bra sedan dess men det är en del tegelpannor som hamnat snett och det har blivit en del vattenskador på taket. Vi tyckte det var bättre att göra ett ingrepp nu innan det är försent, säger Hans Hellman som jobbar inom Västarvets kulturmiljöenhet.

Ett återbruk

Den historiska byggnadens tak renoveras och de återanvänder det som går.

– Tegelpannorna som går att användas igen rengörs och sätts tillbaka. Det är tegelpannor tillverkade på Sätra Tegelbruk så pannorna är oerhört gamla. Det är pussel att lägga tillbaka dem igen.

De som är trasiga byts ut med andra gamla pannor även de från Sätra.

Miljövänligt medel

De takbrädor som är dåliga ersätts med nytillverkade. De är sågade med en ramsåg för att se likadana som de brädor som låg där en gång i tiden.

På talet sitter en metallkonstruktion som användes till de luftburna elledningar och den ska putsas lätt med en stålborste och få en strykning av rostskyddsmedel.

– Vi använder oss av kallpressad rå linolja så det är ett miljövänligt rostskyddsmedel.

Renoveringen bekostas av Länsstyrelsen och kommunen som bidrar med en mindre del.

Byggnaden uppfördes 1876 och renoverades under 1980-talet då den var i ett mycket dåligt skick.

– Det har hållit sig bra sedan dess men det är en del tegelpannor som hamnat snett och det har blivit en del vattenskador på taket. Vi tyckte det var bättre att göra ett ingrepp nu innan det är försent, säger Hans Hellman som jobbar inom Västarvets kulturmiljöenhet.

Ett återbruk

Den historiska byggnadens tak renoveras och de återanvänder det som går.

– Tegelpannorna som går att användas igen rengörs och sätts tillbaka. Det är tegelpannor tillverkade på Sätra Tegelbruk så pannorna är oerhört gamla. Det är pussel att lägga tillbaka dem igen.

De som är trasiga byts ut med andra gamla pannor även de från Sätra.

Miljövänligt medel

De takbrädor som är dåliga ersätts med nytillverkade. De är sågade med en ramsåg för att se likadana som de brädor som låg där en gång i tiden.

På talet sitter en metallkonstruktion som användes till de luftburna elledningar och den ska putsas lätt med en stålborste och få en strykning av rostskyddsmedel.

– Vi använder oss av kallpressad rå linolja så det är ett miljövänligt rostskyddsmedel.

Renoveringen bekostas av Länsstyrelsen och kommunen som bidrar med en mindre del.

  • Anneli Malm