09 maj 2016 14:14

09 maj 2016 14:14

Sånger om våren

MÖLLTORP: Konsert

I ett strålande vårväder med blommande körsbärsträd och blommor i mängd, passade det fint med vårkonsert i Mölltorps Missionskyrka.

En i det närmaste fullsatt kyrksal fick under söndagskvällen lyssna till och sjunga med i några vårens och skaparens lovsånger. En kör under ledning av Erik Eriksson bjöd på ett knippe vårsånger, bland annat en med rolig text av Alte Burman om hur det hade varit om någon människa hade fixat blommor och grönt.

Psalmen O Store Gud med text om skapelsens skönhet fanns med i två varianter, en med Mats och Christina Björling och en med vårkören. Åsa och Tina bjöd på härliga vårsånger och Ulrika och Martin från Hjo hade den andliga våren som tema för sin sång. Vårdikter flätades in mellan sångerna och Staffan Claar hade vårregnet i tankarna, när han poängterade vikten av vårregn för törstande jordar och även det andliga vårregnet, som gör människor fria och glada. En vårkonsert som skapade tacksamhet för skaparens storhet i vårens tid.

En i det närmaste fullsatt kyrksal fick under söndagskvällen lyssna till och sjunga med i några vårens och skaparens lovsånger. En kör under ledning av Erik Eriksson bjöd på ett knippe vårsånger, bland annat en med rolig text av Alte Burman om hur det hade varit om någon människa hade fixat blommor och grönt.

Psalmen O Store Gud med text om skapelsens skönhet fanns med i två varianter, en med Mats och Christina Björling och en med vårkören. Åsa och Tina bjöd på härliga vårsånger och Ulrika och Martin från Hjo hade den andliga våren som tema för sin sång. Vårdikter flätades in mellan sångerna och Staffan Claar hade vårregnet i tankarna, när han poängterade vikten av vårregn för törstande jordar och även det andliga vårregnet, som gör människor fria och glada. En vårkonsert som skapade tacksamhet för skaparens storhet i vårens tid.

  • Lennart Strömberg