12 maj 2016 13:25

12 maj 2016 13:25

Flera turer

KARLSBORGSBANAN

1986 upphörde persontrafiken och 2001 beslutade ett enigt kommunfullmäktige i Karlsborg att föreslå Banverket att lägga ned banan.

Under 2002 hade kommunstyrelsen inget att erinra mot att underhållet på banan upphörde. 2008 tog Banverket beslutet att lägga ned sträckan till Tibro vilket överklagades av kommunen som ville att banan skulle ses som en helhet och att slutgiltigt nedläggningsbeslut skulle gälla hela sträckan. 2010 överklagar alliansen till regeringen och vill att nedläggningen rivs upp och kf beslutar att ta initiativ till att banans förutsättningar utreds med reservation från (S). Regeringen avslog överklaganden och när beslutet vunnit laga kraft skulle banan säljas. Ett erbjudande som nu kom efter sex år.

Under 2002 hade kommunstyrelsen inget att erinra mot att underhållet på banan upphörde. 2008 tog Banverket beslutet att lägga ned sträckan till Tibro vilket överklagades av kommunen som ville att banan skulle ses som en helhet och att slutgiltigt nedläggningsbeslut skulle gälla hela sträckan. 2010 överklagar alliansen till regeringen och vill att nedläggningen rivs upp och kf beslutar att ta initiativ till att banans förutsättningar utreds med reservation från (S). Regeringen avslog överklaganden och när beslutet vunnit laga kraft skulle banan säljas. Ett erbjudande som nu kom efter sex år.

  • Anneli Malm