12 maj 2016 09:31

12 maj 2016 13:21

Slut med tågtrafik – erbjuds köpa banvallen

TRAFIKVERKET: Karlsborgsbanan

Karlsborgs kommun har fått erbjudande om att köpa banvallen av Trafikverket. Ett definitivt slut på järnvägstrafiken mellan Karlsborg och Tibro.

– Nu har vi nog fått ett definitivt besked och det är väldigt bra att vi har fått ett besked så vi vet vad som gäller, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Får köpa banan

I en remiss till Karlsborg och Tibro kommun vill Trafikverket veta om de är intresserade av att köpa den nedlagda sträckan.

De skriver i remissen:

Då bandelen 541 mellan Tibro och Karlsborg är nedlagd sedan 2010 samt sedan dess ej längre ingår i det statliga järnvägsnätet så sänds denna remiss för att efterfråga huruvida Tibro kommun och eller Karlsborg kommun är intresserade av att förvärva den aktuella banfastigheten.

– Jag kommer att föreslå kommunstyrelsen att inleda en diskussion med Trafikverket men det är inte säkert att vi kommer att köpa banvallen. Jag kommer även prata med Tibro.

Mot Tibro

Sträckan det handlar om är 24 kilometer av den totalt 44 kilometer långa banan och sträcker sig från Karlsborg till strax före järnvägsstationen i Tibro.

– Vi har åtta kilometer av sträckan och självklart kommer vi att ha en diskussion kring vad vi ska betala för det, det är ju mark som staten har fått en gång i tiden. Det blir inget köpekontrakt innan vi haft andra diskussioner först.

Ett saneringsarbete

I remissen står även att översiktliga markundersökningar gjorda 2009 visar på att inga betydande föroreningsförekomster finns längs sträckan men att förhöjda halter påträffats på stationsområden.

– Vi kommer inte nöja oss med en översiktlig markundersökning, det är viktigt att det görs en noggrann undersökning av marken. Vi måste också veta var ansvaret för saneringen ligger. Vi kan inte ta på oss hela saneringsansvaret utan jag hoppas att staten är med och tar ansvaret, säger Peter Lindroth och tillägger:

Ta tid

– Det är här en jätteprocess som jag är ganska säker på kommer ta åratal men det här är en jättestor bit på väg, vilket är jättebra.

– Nu har vi nog fått ett definitivt besked och det är väldigt bra att vi har fått ett besked så vi vet vad som gäller, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Får köpa banan

I en remiss till Karlsborg och Tibro kommun vill Trafikverket veta om de är intresserade av att köpa den nedlagda sträckan.

De skriver i remissen:

Då bandelen 541 mellan Tibro och Karlsborg är nedlagd sedan 2010 samt sedan dess ej längre ingår i det statliga järnvägsnätet så sänds denna remiss för att efterfråga huruvida Tibro kommun och eller Karlsborg kommun är intresserade av att förvärva den aktuella banfastigheten.

– Jag kommer att föreslå kommunstyrelsen att inleda en diskussion med Trafikverket men det är inte säkert att vi kommer att köpa banvallen. Jag kommer även prata med Tibro.

Mot Tibro

Sträckan det handlar om är 24 kilometer av den totalt 44 kilometer långa banan och sträcker sig från Karlsborg till strax före järnvägsstationen i Tibro.

– Vi har åtta kilometer av sträckan och självklart kommer vi att ha en diskussion kring vad vi ska betala för det, det är ju mark som staten har fått en gång i tiden. Det blir inget köpekontrakt innan vi haft andra diskussioner först.

Ett saneringsarbete

I remissen står även att översiktliga markundersökningar gjorda 2009 visar på att inga betydande föroreningsförekomster finns längs sträckan men att förhöjda halter påträffats på stationsområden.

– Vi kommer inte nöja oss med en översiktlig markundersökning, det är viktigt att det görs en noggrann undersökning av marken. Vi måste också veta var ansvaret för saneringen ligger. Vi kan inte ta på oss hela saneringsansvaret utan jag hoppas att staten är med och tar ansvaret, säger Peter Lindroth och tillägger:

Ta tid

– Det är här en jätteprocess som jag är ganska säker på kommer ta åratal men det här är en jättestor bit på väg, vilket är jättebra.

  • Anneli Malm