14 maj 2016 06:00

14 maj 2016 06:00

"Det är en ond cirkel"

INTEGRATION: Ett moment 22

De sitter fast. De har fått uppehållstillstånd och löfte om etableringsersättning. Men för att få ersättningen måste de ha en bostad och för att få en bostad måste de ha en inkomst. Det är ett moment 22.

– Det här är en ond cirkel vi är totalt låsta. Vi har ingen möjlighet att gå vidare i samhället eller läsa svenska. Nu bara vi sitter och gör ingenting. Vi mår dåligt av att inget göra. Det ger depressioner och desperation, säger Mamoon Alsalih, Rami Al Hadd ad, Saleh Idriss och Almohamd Najem Mohamad.

Måste ha inkomst

De har ett permanent uppehållstillstånd sedan månader tillbaka men bor fortfarande på asylboendet. De söker bostad men får besked om att de inte får hyra om de inte har en inkomst.

– Vi vill stanna i Karlsborg, det är den första platsen vi kom till i Sverige. Vi har lärt känna staden och människorna. Det är en trevlig plats att leva på.

Moment 22

De säger att innan de hade sitt uppehållstillstånd hade de inga rättigheter men nu när de har fått det undrar de vad de ska vänta på. Det enda de vill är att få bli en del av samhället, lära sig svenska och börja jobba för att bidra till samhället.

Alla lika

Rolf Andersson (M) är ordförande i det kommunala bostadsbolaget Karlsborgsbostäder.

– Vi har en regel att man måste ha en inkomst för att ha möjlighet att betala hyran och det gäller alla. Det blir ett moment 22 för dem men vi kan inte göra undantag utan måste behandla alla lika. Vi har begärt att kommunen ska gå i borgen i tre månader men det gör man inte. Jag har verkligen försökt och alla tycker att det här är problematiskt, säger han.

Kan inte ni ändra regeln?

– Det kan vi men det är ett beslut som styrelsen har fattat och som vi alltid har haft och vi har, jämfört med andra kommuner, liberala regler, säger Rolf Andersson.

Något som även bostadsbolagets vd Mikael Håkansson håller med om.

– Vi skiljer oss mot många andra eftersom vi tillåter bidrag som inkomst och vi måste behandla alla lika. Vi måste driva bolaget affärsmässigt och vi kan inte ge alla utan inkomst ett hyreskontrakt. Arbetsförmedlingen skriver inte i intygen att de ska få etableringsersättning utan att de eventuellt ska få det och det är eventuellt som vi hänger upp oss på, att det inte är klart, säger han och tillägger:

– Kommunen kan ange behov av förtur och det gör de ibland vid till exempel en skilsmässa. Vi har nu skickat bollen vidare till kommunen.

Att det är ett moment 22 är alla som SLA pratat med överens om och problemet verkar vara svårlöst.

Inte borgen

Socialchef Sandra Peters säger att de inte kan gå i borgen på grund av liksvärdighetsprincipen och att hjälpen finns i att bli kommunplacerad.

– Jag är väl medveten om problemet. Men de som har uppehållstillstånd och bor på asylboenden är Migrationsverkets ansvar. Visst kan vi gå i borgen men då måste vi också göra det för alla, säger hon och tillägger:

– Integrationssamordnaren har fått i uppdrag att jobba med Arbetsförmedlingen för att se hur man kan komma runt det här. Sen är Migrationsverket sega med att kommunplacera. När de får sin kommunplacering så erbjuder kommunen en lägenhet. Det är trist när det blir så här för de som vill etablera sig i Karlsborg och vill lära sig svenska.

En fråga som varit uppe är om inte kommunen kan bevilja försörjningsstöd under tiden så att de kan få en bostad och därmed få rätt till etableringsstödet.

– Det är detsamma som att gå i borgen för någon.

Fördelning i landet

Kommunalrådet Peter Lindroth (S).

– Jag har inget svar, så här ser det ut i alla Sveriges kommuner. På något sätt måste vi lösa ut det här och vi vill öka vår befolkning. Den stora delen är fördelningen i landet, menar han.

Faktum kvarstår, utan bostad kan de inte få etableringsersättning och utan inkomst får de ingen bostad.

– Det här är en ond cirkel vi är totalt låsta. Vi har ingen möjlighet att gå vidare i samhället eller läsa svenska. Nu bara vi sitter och gör ingenting. Vi mår dåligt av att inget göra. Det ger depressioner och desperation, säger Mamoon Alsalih, Rami Al Hadd ad, Saleh Idriss och Almohamd Najem Mohamad.

Måste ha inkomst

De har ett permanent uppehållstillstånd sedan månader tillbaka men bor fortfarande på asylboendet. De söker bostad men får besked om att de inte får hyra om de inte har en inkomst.

– Vi vill stanna i Karlsborg, det är den första platsen vi kom till i Sverige. Vi har lärt känna staden och människorna. Det är en trevlig plats att leva på.

Moment 22

De säger att innan de hade sitt uppehållstillstånd hade de inga rättigheter men nu när de har fått det undrar de vad de ska vänta på. Det enda de vill är att få bli en del av samhället, lära sig svenska och börja jobba för att bidra till samhället.

Alla lika

Rolf Andersson (M) är ordförande i det kommunala bostadsbolaget Karlsborgsbostäder.

– Vi har en regel att man måste ha en inkomst för att ha möjlighet att betala hyran och det gäller alla. Det blir ett moment 22 för dem men vi kan inte göra undantag utan måste behandla alla lika. Vi har begärt att kommunen ska gå i borgen i tre månader men det gör man inte. Jag har verkligen försökt och alla tycker att det här är problematiskt, säger han.

Kan inte ni ändra regeln?

– Det kan vi men det är ett beslut som styrelsen har fattat och som vi alltid har haft och vi har, jämfört med andra kommuner, liberala regler, säger Rolf Andersson.

Något som även bostadsbolagets vd Mikael Håkansson håller med om.

– Vi skiljer oss mot många andra eftersom vi tillåter bidrag som inkomst och vi måste behandla alla lika. Vi måste driva bolaget affärsmässigt och vi kan inte ge alla utan inkomst ett hyreskontrakt. Arbetsförmedlingen skriver inte i intygen att de ska få etableringsersättning utan att de eventuellt ska få det och det är eventuellt som vi hänger upp oss på, att det inte är klart, säger han och tillägger:

– Kommunen kan ange behov av förtur och det gör de ibland vid till exempel en skilsmässa. Vi har nu skickat bollen vidare till kommunen.

Att det är ett moment 22 är alla som SLA pratat med överens om och problemet verkar vara svårlöst.

Inte borgen

Socialchef Sandra Peters säger att de inte kan gå i borgen på grund av liksvärdighetsprincipen och att hjälpen finns i att bli kommunplacerad.

– Jag är väl medveten om problemet. Men de som har uppehållstillstånd och bor på asylboenden är Migrationsverkets ansvar. Visst kan vi gå i borgen men då måste vi också göra det för alla, säger hon och tillägger:

– Integrationssamordnaren har fått i uppdrag att jobba med Arbetsförmedlingen för att se hur man kan komma runt det här. Sen är Migrationsverket sega med att kommunplacera. När de får sin kommunplacering så erbjuder kommunen en lägenhet. Det är trist när det blir så här för de som vill etablera sig i Karlsborg och vill lära sig svenska.

En fråga som varit uppe är om inte kommunen kan bevilja försörjningsstöd under tiden så att de kan få en bostad och därmed få rätt till etableringsstödet.

– Det är detsamma som att gå i borgen för någon.

Fördelning i landet

Kommunalrådet Peter Lindroth (S).

– Jag har inget svar, så här ser det ut i alla Sveriges kommuner. På något sätt måste vi lösa ut det här och vi vill öka vår befolkning. Den stora delen är fördelningen i landet, menar han.

Faktum kvarstår, utan bostad kan de inte få etableringsersättning och utan inkomst får de ingen bostad.

  • Anneli Malm