18 maj 2016 14:51

18 maj 2016 14:51

Anmälan enligt Lex Sarah

ÄLDREOMSORGEN

En anmälan om ett missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande en så kallad Lex Sarah- rapport har gjorts inom äldreomsorgen i Karlsborg.

Det handlar om fysiskt övergrepp och brister i bemötandet. Det var vid en undersökning av munnen som personal ombads att hålla fast en boendes händer så att undersökningen kunde genomföras. Den boende ska ha skrikit och velat komma loss. Personalen ville inte göra detta eftersom man upplever det som ett övergrepp.

Det handlar om fysiskt övergrepp och brister i bemötandet. Det var vid en undersökning av munnen som personal ombads att hålla fast en boendes händer så att undersökningen kunde genomföras. Den boende ska ha skrikit och velat komma loss. Personalen ville inte göra detta eftersom man upplever det som ett övergrepp.