18 maj 2016 06:00

18 maj 2016 06:00

Rofylld naturvandring

BJÖRKKULLEN: Firar 20 år

En vacker naturstig slingrar sig in i skogen som inbjuder till en promenad med eftertanke och lugn. Det tog Christina Johansson fasta på för 20 år sedan och de startade bibelspåret.

– Jag fick en profetia 15 år innan vi startade att man ska gå på gröna ängar. När jag flyttade hit och gick på ängarna under våren tänkte jag att det här kan jag inte behålla för mig själv, berättar Christina Johansson som driver verksamheten med sin man Arne.

Varje onsdag mellan maj och september, med uppehåll i juli, anordnar de en sammankomst där deltagarna får inleda med att gå bibelspåret för att sedan träffas i deras storstuga för en gemensam samling.

I tystnad

Tanken med spåret är att man ska gå under tystnad och helst ensam.

– Det är 14 bibelord uppsatta utmed spåret och som knyter an till naturen. Som vid en klippa står det Ingen klippa är som vår Gud.

Det finns även en del humoristiska inslag som där de har ställt stolar att sitta på står det: Ni kan vila er lite, Markus 6:13.

Sträckan är drygt en kilometer lång och vandrarna följer vita kors men det är inte framkomligt med rullstol eller barnvagn.

Firar 20 år

Den 18 maj firar de 20 års jubileum och förhoppningsvis blommar både liljekonvaljen och körsbärsblommorna då. Medverkar gör kontraktsprost Lars Åkesson som invigde bibelspåret för 20 år sedan och prästen Ulla Welen som då som nu är spårpräst.

Spåret avslutas vid ett bönehus där det finns möjlighet att få en stunds stillhet innan man fortsätter till storstugan där det är samling. Under sommarens onsdagskvällar medverkar bland andra Alvar och Johannes Lindman, Börje Erdtman, Gregor och Marie Allert samt Ulla och Sören Wigenstedt. Avslutningen är den 28 september då det blir sång och musik med Dan och Vivan Eclund.

– Jag fick en profetia 15 år innan vi startade att man ska gå på gröna ängar. När jag flyttade hit och gick på ängarna under våren tänkte jag att det här kan jag inte behålla för mig själv, berättar Christina Johansson som driver verksamheten med sin man Arne.

Varje onsdag mellan maj och september, med uppehåll i juli, anordnar de en sammankomst där deltagarna får inleda med att gå bibelspåret för att sedan träffas i deras storstuga för en gemensam samling.

I tystnad

Tanken med spåret är att man ska gå under tystnad och helst ensam.

– Det är 14 bibelord uppsatta utmed spåret och som knyter an till naturen. Som vid en klippa står det Ingen klippa är som vår Gud.

Det finns även en del humoristiska inslag som där de har ställt stolar att sitta på står det: Ni kan vila er lite, Markus 6:13.

Sträckan är drygt en kilometer lång och vandrarna följer vita kors men det är inte framkomligt med rullstol eller barnvagn.

Firar 20 år

Den 18 maj firar de 20 års jubileum och förhoppningsvis blommar både liljekonvaljen och körsbärsblommorna då. Medverkar gör kontraktsprost Lars Åkesson som invigde bibelspåret för 20 år sedan och prästen Ulla Welen som då som nu är spårpräst.

Spåret avslutas vid ett bönehus där det finns möjlighet att få en stunds stillhet innan man fortsätter till storstugan där det är samling. Under sommarens onsdagskvällar medverkar bland andra Alvar och Johannes Lindman, Börje Erdtman, Gregor och Marie Allert samt Ulla och Sören Wigenstedt. Avslutningen är den 28 september då det blir sång och musik med Dan och Vivan Eclund.

  • Anneli Malm