21 maj 2016 06:00

21 maj 2016 06:00

Nu byggs spikbryggan

FORSVIK: Arbetet är i gång

Nu byggs spikbryggan upp efter konstens alla regler. Med rätt metod och rätt material ska den sen hålla i generationer.

Spikbryggan som ingår i Forsviks industriminne var i så dåligt skick att den var en säkerhetsrisk. Den stängdes av och under 2014 revs den. Den var då från 1994.

– Den byggdes med fel material och förfallet gick slutligen fortare än det gick att underhålla, säger Hans Hellman från Västarvet.

Ska återskapas

Den spikbrygga som nu byggs ska vara lik den som man vet fanns på bruket på 1950-talet och få samma höjd som Kanalbolagets bryggor.

– Det finns bilder på bryggan som togs 1956-57 och de är så detaljerade att vi har kunnat räkna ut höjd och bredd. Bryggan kommer nu att få något mindre dimensioner för att komma närmare den som var 1956 men inte fullt ut eftersom stenkistorna är något bredare.

Noga utvalt virke

2015 fick kommunen tillstånd av länsstyrelsen att återuppföra bryggan och länsstyrelsen bidrar med en tredjedel av den beräknade kostnaden.

– Vi har fått totalt 212 000 kronor till material och handlingar som ritningar och konstruktionshandlingar och materialet köptes in under 2015, berättar kommunens fastighetschef Mikael Arthursson och tillägger:

– Virket är noga utplockat bland annat från Almnäs för att få rätt virke som växt på rätt sätt för att bryggan ska hålla nu. Lärken till bryggdäcket är tagen på rot och det är lokala aktörer i Skaraborg som har sågat. Det är projektledaren Mattias Hallgren från Traditionsbärarna som plockat fram virket och Nilssons bygg som bygger.

Tar tid

Grundarbetet är tidsomfattande. Företaget Westcoast Offshore har undersökt bryggans tillstånd under vattenytan som är okej.

Nya ekpålar slås ned runt stenkistorna och förankras med gängstavar och ovandelen förses med ek. En hel del sten har även tagits bort från de sju kistorna och bryggan kommer att vara 70 centimeter över vattnet vid normal vattennivå.

– Det är ett komplext bygge, bara att bära ned en stock kräver tre män och det är ett hantverksjobb. Nu bygger vi så att den står i generationer, det är ett gediget arbete men tidsödande, säger de.

Målsättningen är att bryggan ska bli klar under året. Ytterligare en besöksattraktion på Forsviks bruk, inte minst under byggnationen.

Spikbryggan som ingår i Forsviks industriminne var i så dåligt skick att den var en säkerhetsrisk. Den stängdes av och under 2014 revs den. Den var då från 1994.

– Den byggdes med fel material och förfallet gick slutligen fortare än det gick att underhålla, säger Hans Hellman från Västarvet.

Ska återskapas

Den spikbrygga som nu byggs ska vara lik den som man vet fanns på bruket på 1950-talet och få samma höjd som Kanalbolagets bryggor.

– Det finns bilder på bryggan som togs 1956-57 och de är så detaljerade att vi har kunnat räkna ut höjd och bredd. Bryggan kommer nu att få något mindre dimensioner för att komma närmare den som var 1956 men inte fullt ut eftersom stenkistorna är något bredare.

Noga utvalt virke

2015 fick kommunen tillstånd av länsstyrelsen att återuppföra bryggan och länsstyrelsen bidrar med en tredjedel av den beräknade kostnaden.

– Vi har fått totalt 212 000 kronor till material och handlingar som ritningar och konstruktionshandlingar och materialet köptes in under 2015, berättar kommunens fastighetschef Mikael Arthursson och tillägger:

– Virket är noga utplockat bland annat från Almnäs för att få rätt virke som växt på rätt sätt för att bryggan ska hålla nu. Lärken till bryggdäcket är tagen på rot och det är lokala aktörer i Skaraborg som har sågat. Det är projektledaren Mattias Hallgren från Traditionsbärarna som plockat fram virket och Nilssons bygg som bygger.

Tar tid

Grundarbetet är tidsomfattande. Företaget Westcoast Offshore har undersökt bryggans tillstånd under vattenytan som är okej.

Nya ekpålar slås ned runt stenkistorna och förankras med gängstavar och ovandelen förses med ek. En hel del sten har även tagits bort från de sju kistorna och bryggan kommer att vara 70 centimeter över vattnet vid normal vattennivå.

– Det är ett komplext bygge, bara att bära ned en stock kräver tre män och det är ett hantverksjobb. Nu bygger vi så att den står i generationer, det är ett gediget arbete men tidsödande, säger de.

Målsättningen är att bryggan ska bli klar under året. Ytterligare en besöksattraktion på Forsviks bruk, inte minst under byggnationen.

  • Anneli Malm