23 maj 2016 06:00

23 maj 2016 06:00

I spåren av en vulkan

LINDBERGA: Stelnad lava - diabas

Ett besök i Lindberga naturreservat är bokstavligt talat att ta ett steg några årmiljarder tillbaka i jordens 4,6 miljarder år gamla historia. Här finns berg i dagen som tydligt visar på vulkanisk aktivitet.

Från parkeringen går en spång över bäcken och därefter leder en grind in till den mest förtjusande björkhage.

Vacker natur

Gammal betesmark, vall med slåtter har det varit i många hundra år. Numera betar får i hagen, där många växter väcker besökarnas nyfikenhet.

Leif Pettersson från Naturskyddsföreningen guidade i ängen och visade bland mycket annat på svartbräken, ängsviol, vårfryle, örnbräken och gökärt. När mutation av daggkåpa sker, blir växten stabil och här kan man hitta tio olika sorters daggkåpa, sa Leif.

Den urgamla vulkanen

På toppen av bergsbranten berättade Bo Ronge, geolog med förflutet på Chalmers, om de klipphällar av basalt som besökarna stod på, den urgamla vulkanen, en höjdrygg med tunt moräntäcke eller berg i dagen. När utbrottet skedde för 1,9 miljarder år sedan, låg platsen på södra halvklotet och under vattenytan i havet. Lava, pimpsten och aska som kastades ut formade figurer som liknade stora maränger, vilka sedan trycktes samman till en tiondel av sin storlek.

På hällarna, ser man tydligt kuddlavorna och spåren av askan som regnat ner. Hällarna hålls fria från jord och växtlighet för geologiska syften. Berget har varit flera kilometer högre, men slipats ner av tidens tand och tre istider, berättar Ronge vidare. Sedimenten från den basiska basalten, som inte innehåller någon form av kisel, är mycket näringsrika för de omgivande markerna och höjer ph-värdet i jorden.

På flera platser runt Viken och Unden finns fyndigheter som är relaterade till Lindberga. Vandringen ingick i programmet för Sköna Maj och Undenäs byalags representant var Eva Hagejärd.

Från parkeringen går en spång över bäcken och därefter leder en grind in till den mest förtjusande björkhage.

Vacker natur

Gammal betesmark, vall med slåtter har det varit i många hundra år. Numera betar får i hagen, där många växter väcker besökarnas nyfikenhet.

Leif Pettersson från Naturskyddsföreningen guidade i ängen och visade bland mycket annat på svartbräken, ängsviol, vårfryle, örnbräken och gökärt. När mutation av daggkåpa sker, blir växten stabil och här kan man hitta tio olika sorters daggkåpa, sa Leif.

Den urgamla vulkanen

På toppen av bergsbranten berättade Bo Ronge, geolog med förflutet på Chalmers, om de klipphällar av basalt som besökarna stod på, den urgamla vulkanen, en höjdrygg med tunt moräntäcke eller berg i dagen. När utbrottet skedde för 1,9 miljarder år sedan, låg platsen på södra halvklotet och under vattenytan i havet. Lava, pimpsten och aska som kastades ut formade figurer som liknade stora maränger, vilka sedan trycktes samman till en tiondel av sin storlek.

På hällarna, ser man tydligt kuddlavorna och spåren av askan som regnat ner. Hällarna hålls fria från jord och växtlighet för geologiska syften. Berget har varit flera kilometer högre, men slipats ner av tidens tand och tre istider, berättar Ronge vidare. Sedimenten från den basiska basalten, som inte innehåller någon form av kisel, är mycket näringsrika för de omgivande markerna och höjer ph-värdet i jorden.

På flera platser runt Viken och Unden finns fyndigheter som är relaterade till Lindberga. Vandringen ingick i programmet för Sköna Maj och Undenäs byalags representant var Eva Hagejärd.

  • Erika Fredholm