24 maj 2016 07:49

24 maj 2016 15:45

Försvaret får skjuta mer över Vättern

LÄNSSTYRELSEN: Flygskjutmålet Hammaren

Försvarsmakten har fått klartecken av länsstyrelsen att öka sina skjutningar över Vättern. 1 000 skott per år utökas till 69 000 skott per år under tio år.

Det nya tillståndet tillåter skjutningar med 44 000 skott av finkalibrig ammunition, 25 000 skott med grovkalibrig ammunition och 150 övningsraketer per år på flygskjutmålet Hammaren. I dag har Försvarsmakten tillstånd att skjuta 1 000 skott med grovkalibrig ammunition.

Länsstyrelsens beslut kommer väcka känslor då protesterna mot de planerade skjutövningarna varit massiva från invånare, kommuner och organisationer runt Vättern. En av dem är Aktion Rädda Vättern.

”Det är absurt”

– Det är en 69-faldig ökning av antalet skott som ska skjutas rakt ned i Vättern. Det är helt absurt, säger Bengt Eriksson, ordförande i Aktion Rädda Vättern och tillägger:

– Försvaret ska försvara oss inte angripa vårt dricksvatten. Att använda Vättern som skjutfält strider mot modernt miljötänkande. Det strider mot miljöbalken, bland annat mot 2:a kapitlets hänsynsregler. Vättern är ju ett Natura 2000-område och beslutet strider även mot regelverket i Natura 2000 och de arter som vi ska skydda. Det strider även mot EU:s vattendirektiv, att man inte får försämra vattenkvalitén i en dricksvattentäkt, säger han och menar att det finns andra alternativa platser att öva på som Älvdalens skjutfält som är miljöcertifierat.

30 dagar

Försvarsmakten ville i sin ansökan utöka antalet skjutdagar från dagens 20 till 50. Länsstyrelsen har gett tillstånd för 30. Länsstyrelsen har även satt upp en hel del villkor som att det inte får skjutas mellan 1 maj till 30 september och mellan 23 december och 6 januari. Ett annat villkor är att det bara får skjutas med blyfri ammunition.

Det är ett Natura 2000-område och en dricksvattentäkt. Kommer inte de att påverkas negativt av utökade skjutningar?

– Vi har satt upp en rad begränsningar för olika typer av påverkan. Vi bedömer att risken är väldigt liten att det ska laka ut från ammunitionen. Vår bedömning är att utifrån de risker som finns, finns förutsättningar för tillstånd, säger Martin Jansson som är ordförande i miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen.

En utredning

Ett annat krav är också att Försvarsmakten inom två år ska göra en utredning som bland annat innefattar hur mycket metaller som finns från ammunitionen, risken för läckage, hur det sprids och ansamlas och hur närliggande badstränder påverkas. Den ska även innehålla tekniska och ekonomiska möjligheter för sanering.

– Vi anser att risken för påverkan av ammunition är små men att en utredning enligt miljöbalken ska göras för att analysera riskerna och behovet av en sanering om det finns risk för en negativ påverkan.

Det nya tillståndet gäller från att det vunnit laga kraft och fram till 31 december 2026. Aktion Rädda Vättern säger att de kommer att överklaga beslutet.

En balansgång

Hur kommunen kommer att agera är ännu inte klart.

– Jag vill inte ha någon åsikt ännu, jag behöver få läsa igenom beslutet i lugn och ro först sen får vi se om vi kommer att överklaga eller inte. Vi har inte motsatt oss detta tidigare. Vi har ett antal bitar att förhålla oss till både Vättern och militärens verksamhet i kommunen. Skulle försvaret lägga ned sin verksamhet tror jag inte vi överlever som kommun med tanke på bland annat arbetstillfällena. Det är en svår balansgång att både värna om militären och om Vättern, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Ärendet ska tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det nya tillståndet tillåter skjutningar med 44 000 skott av finkalibrig ammunition, 25 000 skott med grovkalibrig ammunition och 150 övningsraketer per år på flygskjutmålet Hammaren. I dag har Försvarsmakten tillstånd att skjuta 1 000 skott med grovkalibrig ammunition.

Länsstyrelsens beslut kommer väcka känslor då protesterna mot de planerade skjutövningarna varit massiva från invånare, kommuner och organisationer runt Vättern. En av dem är Aktion Rädda Vättern.

”Det är absurt”

– Det är en 69-faldig ökning av antalet skott som ska skjutas rakt ned i Vättern. Det är helt absurt, säger Bengt Eriksson, ordförande i Aktion Rädda Vättern och tillägger:

– Försvaret ska försvara oss inte angripa vårt dricksvatten. Att använda Vättern som skjutfält strider mot modernt miljötänkande. Det strider mot miljöbalken, bland annat mot 2:a kapitlets hänsynsregler. Vättern är ju ett Natura 2000-område och beslutet strider även mot regelverket i Natura 2000 och de arter som vi ska skydda. Det strider även mot EU:s vattendirektiv, att man inte får försämra vattenkvalitén i en dricksvattentäkt, säger han och menar att det finns andra alternativa platser att öva på som Älvdalens skjutfält som är miljöcertifierat.

30 dagar

Försvarsmakten ville i sin ansökan utöka antalet skjutdagar från dagens 20 till 50. Länsstyrelsen har gett tillstånd för 30. Länsstyrelsen har även satt upp en hel del villkor som att det inte får skjutas mellan 1 maj till 30 september och mellan 23 december och 6 januari. Ett annat villkor är att det bara får skjutas med blyfri ammunition.

Det är ett Natura 2000-område och en dricksvattentäkt. Kommer inte de att påverkas negativt av utökade skjutningar?

– Vi har satt upp en rad begränsningar för olika typer av påverkan. Vi bedömer att risken är väldigt liten att det ska laka ut från ammunitionen. Vår bedömning är att utifrån de risker som finns, finns förutsättningar för tillstånd, säger Martin Jansson som är ordförande i miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen.

En utredning

Ett annat krav är också att Försvarsmakten inom två år ska göra en utredning som bland annat innefattar hur mycket metaller som finns från ammunitionen, risken för läckage, hur det sprids och ansamlas och hur närliggande badstränder påverkas. Den ska även innehålla tekniska och ekonomiska möjligheter för sanering.

– Vi anser att risken för påverkan av ammunition är små men att en utredning enligt miljöbalken ska göras för att analysera riskerna och behovet av en sanering om det finns risk för en negativ påverkan.

Det nya tillståndet gäller från att det vunnit laga kraft och fram till 31 december 2026. Aktion Rädda Vättern säger att de kommer att överklaga beslutet.

En balansgång

Hur kommunen kommer att agera är ännu inte klart.

– Jag vill inte ha någon åsikt ännu, jag behöver få läsa igenom beslutet i lugn och ro först sen får vi se om vi kommer att överklaga eller inte. Vi har inte motsatt oss detta tidigare. Vi har ett antal bitar att förhålla oss till både Vättern och militärens verksamhet i kommunen. Skulle försvaret lägga ned sin verksamhet tror jag inte vi överlever som kommun med tanke på bland annat arbetstillfällena. Det är en svår balansgång att både värna om militären och om Vättern, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Ärendet ska tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott.