24 maj 2016 06:00

24 maj 2016 06:00

Göta kanal åter öppen

FORSVIK: Årets seglationssäsong

Efter vintervilan öppnade Göta kanal för årets seglationssäsong den 6 maj och under söndagen den 22 kom M/S Diana på premiärtur till Forsviks sluss.

– Innan Diana dök upp i kanalen har det slussats inte mindre än 72 farkoster i Forsvik, berättade Mats Einarsson, som är en av veteranerna bland Göta kanals slussvakter. För tiden mellan 6 maj och 12 juni är det beställnings- och konvojtrafik som gäller för att sedan från 13 juni till 17 augusti vara full bemanning vid slussar och broar, sade Mats.

M/S Diana

Det är något särskilt när passagerarfartygen på långlinjen från Göteborg och Stockholm passerar Forsviks sluss. Då startar något av årets besöks- och turistsäsong i Forsvik med massor av besökare bland annat vid slussen.

Musik och sång

Som vanligt fanns en välkomstgrupp på plats där familjen Kindbom med musikanter och vänner bjöd på musik, tal, blommor och sång av gammalt välkänt märke.

Det blev en festlig stämning vid slussen när de något överraskade passagerarna sjöng med i sångerna och berättade om en härlig resa i den något lyxiga turen.

Det tar cirka fyra dygn mellan Göteborg och Stockholm med Diana och är något av en fin nostalgi och naturupplevelse av ett vackert Sverige

– Innan Diana dök upp i kanalen har det slussats inte mindre än 72 farkoster i Forsvik, berättade Mats Einarsson, som är en av veteranerna bland Göta kanals slussvakter. För tiden mellan 6 maj och 12 juni är det beställnings- och konvojtrafik som gäller för att sedan från 13 juni till 17 augusti vara full bemanning vid slussar och broar, sade Mats.

M/S Diana

Det är något särskilt när passagerarfartygen på långlinjen från Göteborg och Stockholm passerar Forsviks sluss. Då startar något av årets besöks- och turistsäsong i Forsvik med massor av besökare bland annat vid slussen.

Musik och sång

Som vanligt fanns en välkomstgrupp på plats där familjen Kindbom med musikanter och vänner bjöd på musik, tal, blommor och sång av gammalt välkänt märke.

Det blev en festlig stämning vid slussen när de något överraskade passagerarna sjöng med i sångerna och berättade om en härlig resa i den något lyxiga turen.

Det tar cirka fyra dygn mellan Göteborg och Stockholm med Diana och är något av en fin nostalgi och naturupplevelse av ett vackert Sverige

  • Lennart Strömberg