25 maj 2016 16:19

25 maj 2016 16:19

Pengagåva till sjöräddningen

ROTARY: Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet är beroende av bidrag för att kunna bedriva sin viktiga hjälpverksamhet till sjöss. Rotary överlämnade en check till räddningsstationen i Karlsborg.

– Det känns viktigt och nödvändigt att kunna stötta denna frivilligverksamhet som för sin existens är beroende av bidrag. I Tibro- Karlsborg Rotaryklubb så försöker medlemmarna att dra sitt strå till stacken för att i någon mån bidra till sjöräddningens verksamhet, sa Jens Ramhöj som är president i klubben och överlämnade en check på 5 000 kronor och tillade:

Lokalt förankrat

– Det känns bra att man kan rikta det till sjöräddningsstationen i Karlsborg, att det är en lokal tillhörighet.

Stig Grahn från Sjöräddningssällskapet tog tacksamt emot pengarna.

– Vår inställning är att Karlsborgarna ska vara stolta över vår sjöräddningsstation.

Ett ekolod

De har även tidigare fått pengar från Rotaryklubben och pengarna gick då till ett nytt ekolod som ger dem mycket bättre bottenbilder. Ett viktigt hjälpmedel inte minst när de ska hjälpa nödställda som gått på grund.

Vad årets pengar ska gå till är ännu inte bestämt.

– De som är båtansvariga ska titta över vad det är som vi kan behöva komplettera med.

Sjöräddningssällskapet hoppas på fler medlemmar och söker ständigt fler frivilliga som vill ställa upp med arbetet ute på sjöarna.

– Medelåldern ökar och vi vill fylla på med yngre krafter. Vi har nyligen fått en del nya och det är personer med kvalifikationer som vi har nytta av, sa Stig Grahn.

– Det känns viktigt och nödvändigt att kunna stötta denna frivilligverksamhet som för sin existens är beroende av bidrag. I Tibro- Karlsborg Rotaryklubb så försöker medlemmarna att dra sitt strå till stacken för att i någon mån bidra till sjöräddningens verksamhet, sa Jens Ramhöj som är president i klubben och överlämnade en check på 5 000 kronor och tillade:

Lokalt förankrat

– Det känns bra att man kan rikta det till sjöräddningsstationen i Karlsborg, att det är en lokal tillhörighet.

Stig Grahn från Sjöräddningssällskapet tog tacksamt emot pengarna.

– Vår inställning är att Karlsborgarna ska vara stolta över vår sjöräddningsstation.

Ett ekolod

De har även tidigare fått pengar från Rotaryklubben och pengarna gick då till ett nytt ekolod som ger dem mycket bättre bottenbilder. Ett viktigt hjälpmedel inte minst när de ska hjälpa nödställda som gått på grund.

Vad årets pengar ska gå till är ännu inte bestämt.

– De som är båtansvariga ska titta över vad det är som vi kan behöva komplettera med.

Sjöräddningssällskapet hoppas på fler medlemmar och söker ständigt fler frivilliga som vill ställa upp med arbetet ute på sjöarna.

– Medelåldern ökar och vi vill fylla på med yngre krafter. Vi har nyligen fått en del nya och det är personer med kvalifikationer som vi har nytta av, sa Stig Grahn.

  • Anneli Malm