26 maj 2016 12:43

26 maj 2016 16:26

Digitala skyltar är på plats

KOMMUNEN: Information

De digitala skyltarna är nu på plats vid infarterna i norr och i söder.

– Det har flutit på smidigt i dag, säger Linus Borglund från Led Venture som monterade upp skyltarna under onsdagen.

Under torsdagen inleddes driftsättningen. Skylten i den södra rondellen är nu i drift med en välkomstbild. För skylten i den norra infarten återstår en del injusteringar men den beräknas vara i gång i mitten av nästa vecka.

– Så fort det är klart kommer vi att distribuera ut information. Nu kan vi få ut mer flexibel information än tidigare och vi kan styra det på ett annat sätt, säger kommunikationsstrateg Karin Stattin.

De gamla skyltarna ska tas ned och ett förslag är att använda en av dem som infartskylt vid Göta kanal.

– Det har flutit på smidigt i dag, säger Linus Borglund från Led Venture som monterade upp skyltarna under onsdagen.

Under torsdagen inleddes driftsättningen. Skylten i den södra rondellen är nu i drift med en välkomstbild. För skylten i den norra infarten återstår en del injusteringar men den beräknas vara i gång i mitten av nästa vecka.

– Så fort det är klart kommer vi att distribuera ut information. Nu kan vi få ut mer flexibel information än tidigare och vi kan styra det på ett annat sätt, säger kommunikationsstrateg Karin Stattin.

De gamla skyltarna ska tas ned och ett förslag är att använda en av dem som infartskylt vid Göta kanal.

  • Anneli Malm