27 maj 2016 12:08

25 aug 2016 15:54

Hoppborg och grillning

BARNFEST

Den 3 juni anordnar Hyresgästföreningen och Karlsborgsbostäder en sommarfest för barn på grönområdet vid Rödesundstorg.

Festen hålls under eftermiddagen och det kommer att finnas en hoppborg, möjlighet till ansiktsmålning och det ska grillas bland annat.

– Vi vill ordna något för invandrarbarnen men det här är för alla barn, säger Karl-Erik Karlsson från föreningen.

Efteråt anordnas den sedvanliga sommarfesten för hyresgästerna.

Festen hålls under eftermiddagen och det kommer att finnas en hoppborg, möjlighet till ansiktsmålning och det ska grillas bland annat.

– Vi vill ordna något för invandrarbarnen men det här är för alla barn, säger Karl-Erik Karlsson från föreningen.

Efteråt anordnas den sedvanliga sommarfesten för hyresgästerna.