27 maj 2016 11:37

27 maj 2016 11:37

Nya bänkar på bryggan

MÖLLTORP: Bryggan

Den nya bryggdelen vid badplatsen i Mölltorp har nu försetts med bänkar. Under sommaren ska de gamla brädorna bytas ut i den befintliga bryggan och tanken är att även flotten ska få bänkar framöver.