27 maj 2016 06:00

27 maj 2016 06:00

Vill att mötet blir ogiltigt

ÖVERKLAGAN: Kommunfullmäktige

En överklagan har gjorts med yrkande om att kommunfullmäktiges möte i april ska ogiltigförklaras.

Under kommunfullmäktiges möte den 25 april ersattes en frånvarande socialdemokratisk ledamot med en ersättare från Moderaterna.

Två ersättare i kommunfullmäktige från Liberalerna respektive Centerpartiet har nu överklagat händelsen till förvaltningsrätten där de vill ha en laglighetsprövning enligt kommunallagen.

En protest

De hävdar att kommunfullmäktiges sammanträde ska ogiltighetsförklaras.

– Det här gör vi inte för att vi tycker det är kul utan för att det är så många moment som utvecklas i den här riktningen, att demokratin inskränks. Det här är ett sätt att protestera även om det inte ändrar något i sak, säger Göran Torstensson (C) som tillsammans med Sture Carlsson (L) står bakom överklagandet. Göran Torstensson tillägger:

– Det här är ganska konkret och inget vi tycker man ska acceptera. Har länsstyrelsen fastslagit fyra mandat efter valet ska det inte vara fem. Det är förvaltningsrättens skyldighet att ogiltighetsförklara mötet när det inte är rätt antal mandat.

”Ett misstag”

Kommunalrådet Peter Lindroth (S) säger att det var ett misstag.

– Vi kallade en ersättare enligt inkallelseordningen men den gäller bara i nämnder och styrelser och inte i kommunfullmäktige. Vi har gjort ett formellt fel, det var ett misstag som inte var medvetet. Men det var heller ingen som sa något vid uppropet och det var heller ingen som protesterade när protokollet skulle justeras. Frågan lyftes först efter mötets slut om det var rätt att göra så, säger Peter Lindroth och tillägger:

– Det viktiga är att det inte hade någon betydelse för utgången av ärendena. Den enda punkten på mötet som det var diskussioner om var budgetprocessen och den vann oppositionen. Den blev återremitterad och intressant i förlängningen är om återremissen blir upphävd.

Det nya förslaget till budgetprocess ska tas upp på kommunfullmäktige på måndag kväll.

Ett yttrande

Senast den 7 juni ska kommunen ha yttrat sig till förvaltningsrätten.

– Jag ser framemot att höra vad förvaltningsrätten säger. Det ska bli spännande att få det här avdömt.

Under kommunfullmäktiges möte den 25 april ersattes en frånvarande socialdemokratisk ledamot med en ersättare från Moderaterna.

Två ersättare i kommunfullmäktige från Liberalerna respektive Centerpartiet har nu överklagat händelsen till förvaltningsrätten där de vill ha en laglighetsprövning enligt kommunallagen.

En protest

De hävdar att kommunfullmäktiges sammanträde ska ogiltighetsförklaras.

– Det här gör vi inte för att vi tycker det är kul utan för att det är så många moment som utvecklas i den här riktningen, att demokratin inskränks. Det här är ett sätt att protestera även om det inte ändrar något i sak, säger Göran Torstensson (C) som tillsammans med Sture Carlsson (L) står bakom överklagandet. Göran Torstensson tillägger:

– Det här är ganska konkret och inget vi tycker man ska acceptera. Har länsstyrelsen fastslagit fyra mandat efter valet ska det inte vara fem. Det är förvaltningsrättens skyldighet att ogiltighetsförklara mötet när det inte är rätt antal mandat.

”Ett misstag”

Kommunalrådet Peter Lindroth (S) säger att det var ett misstag.

– Vi kallade en ersättare enligt inkallelseordningen men den gäller bara i nämnder och styrelser och inte i kommunfullmäktige. Vi har gjort ett formellt fel, det var ett misstag som inte var medvetet. Men det var heller ingen som sa något vid uppropet och det var heller ingen som protesterade när protokollet skulle justeras. Frågan lyftes först efter mötets slut om det var rätt att göra så, säger Peter Lindroth och tillägger:

– Det viktiga är att det inte hade någon betydelse för utgången av ärendena. Den enda punkten på mötet som det var diskussioner om var budgetprocessen och den vann oppositionen. Den blev återremitterad och intressant i förlängningen är om återremissen blir upphävd.

Det nya förslaget till budgetprocess ska tas upp på kommunfullmäktige på måndag kväll.

Ett yttrande

Senast den 7 juni ska kommunen ha yttrat sig till förvaltningsrätten.

– Jag ser framemot att höra vad förvaltningsrätten säger. Det ska bli spännande att få det här avdömt.

  • Anneli Malm