30 maj 2016 17:02

30 maj 2016 17:02

Provade tillgängligheten

RFF: Rådet för funktionshinderfrågor

Hur tillgängligt är centrala Karlsborg? Rådet för funktionshinderfrågor ville uppmärksamma frågan under ett event.

– Först och främst vill vi uppmärksamma att vi finns för vi har svårt att nå ut och vi är ett antal representanter från olika organisationer som sitter i rådet, säger Mona Andersson.

Under eventet fanns det möjlighet att prova på hur det är att ta sig in i lokalerna i centrum med en rullstol eller en rullator, vilket inte alltid är så lätt och ibland helt omöjligt. Fokus låg på att se möjligheterna och hur tillgängligheten kan förbättras.

– Det som är nödvändigt för vissa är bra för alla, sa rådets ordförande Ingvar Kärrsmyr (KD).

– Först och främst vill vi uppmärksamma att vi finns för vi har svårt att nå ut och vi är ett antal representanter från olika organisationer som sitter i rådet, säger Mona Andersson.

Under eventet fanns det möjlighet att prova på hur det är att ta sig in i lokalerna i centrum med en rullstol eller en rullator, vilket inte alltid är så lätt och ibland helt omöjligt. Fokus låg på att se möjligheterna och hur tillgängligheten kan förbättras.

– Det som är nödvändigt för vissa är bra för alla, sa rådets ordförande Ingvar Kärrsmyr (KD).

  • Anneli Malm