31 maj 2016 06:00

31 maj 2016 06:00

Ja till ny budgetprocess – med reservationer

KOMMUNEN: Fullmäktige

Den nya budgetprocessen var återigen uppe på agendan på kommunfullmäktiges möte. Den här gången gick den igenom efter votering.

– S och M är på väg att införa Sveriges mest odemokratiska budgetprocess, ansåg Kjell Sjölund (C).

– Majoriteten pratar om samarbete över gränserna och bort med stuprören men här bygger man stuprör i cement, menade Inger Larsson (L).

– Varför är ni rädda för att ge ut information, undrade Stig Palmqvist (L).

– Varför ska det vara så svårt att samla alla vid ett och samma tillfälle, frågade oppositionsrådet Catarina Davidsson (C).

”En öppen process”

Kommunalrådet Peter Lindroth (S) svarade bland annat:

– Informationen ges vidare längre än under era åtta år av borgligt styre. Det är en öppen process och inskränker inte demokratin. I morgon får övriga partier information och det är ett stort steg framåt och en utveckling. Jag tror det finns en oro som är obefogad. Det här är ett förslag som är värt att pröva.

Förändrad process

Det tidigare förslaget om en ny budgetprocess återremitterades av Treklövern som ville ha en konsekvensbeskrivning av tjänstemännens befarade ökade arbetsbelastning med infomöten för alla sex oppositionspartier. Det då budgetberedningen skulle ändras till en ordförandeberedning där ordförande och förvaltningschef i respektive nämnd ingår. Treklövern anser att samtliga partier skulle få vara delaktiga i det inledande avstämningsmötet angående budgeten och inte bara majoritetens representanter.

En konsekvensanalys har gjorts som visar på ökad arbetsbelastning och processen har omarbetats. Det nya är bland annat att även kommunstyrelsens arbetsutskott får delta under avstämningsdagen. Representanter från övriga partier ska få information under en särskild dag som hålls av ekonomichefen och kommunchefen, vilket sker under tisdagen.

Ett yrkande

Treklövern ville nu i ett yrkande att avstämningsmötet skulle vara tillgänglig alla partier även det som möte som hålls i höst för att alla ska få ta del av de uppdaterade budgetförutsättningarna.

Ärendet gick till votering som vanns av majoriteten. Treklövern, SD och V reserverade sig mot beslutet.

– S och M är på väg att införa Sveriges mest odemokratiska budgetprocess, ansåg Kjell Sjölund (C).

– Majoriteten pratar om samarbete över gränserna och bort med stuprören men här bygger man stuprör i cement, menade Inger Larsson (L).

– Varför är ni rädda för att ge ut information, undrade Stig Palmqvist (L).

– Varför ska det vara så svårt att samla alla vid ett och samma tillfälle, frågade oppositionsrådet Catarina Davidsson (C).

”En öppen process”

Kommunalrådet Peter Lindroth (S) svarade bland annat:

– Informationen ges vidare längre än under era åtta år av borgligt styre. Det är en öppen process och inskränker inte demokratin. I morgon får övriga partier information och det är ett stort steg framåt och en utveckling. Jag tror det finns en oro som är obefogad. Det här är ett förslag som är värt att pröva.

Förändrad process

Det tidigare förslaget om en ny budgetprocess återremitterades av Treklövern som ville ha en konsekvensbeskrivning av tjänstemännens befarade ökade arbetsbelastning med infomöten för alla sex oppositionspartier. Det då budgetberedningen skulle ändras till en ordförandeberedning där ordförande och förvaltningschef i respektive nämnd ingår. Treklövern anser att samtliga partier skulle få vara delaktiga i det inledande avstämningsmötet angående budgeten och inte bara majoritetens representanter.

En konsekvensanalys har gjorts som visar på ökad arbetsbelastning och processen har omarbetats. Det nya är bland annat att även kommunstyrelsens arbetsutskott får delta under avstämningsdagen. Representanter från övriga partier ska få information under en särskild dag som hålls av ekonomichefen och kommunchefen, vilket sker under tisdagen.

Ett yrkande

Treklövern ville nu i ett yrkande att avstämningsmötet skulle vara tillgänglig alla partier även det som möte som hålls i höst för att alla ska få ta del av de uppdaterade budgetförutsättningarna.

Ärendet gick till votering som vanns av majoriteten. Treklövern, SD och V reserverade sig mot beslutet.

  • Anneli Malm