31 maj 2016 12:23

31 maj 2016 12:23

Trafiksäkerhet och anslagstavlor

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Medborgarförslag

Åtta medborgarförslag har nu fått sina svar. Ett par är redan åtgärdade, andra har avslagits och några ska utredas vidare.

Att hedra Lars Bergström, den man som räddade Forsviks Bruk med ett minnesmärke, är ett förslag som fått tummen upp. Kommunen ska kontakta Västarvet för vidare behandling.

Flera vill att man ska förbättra säkerheten på väg 3038 inom centrala Mölltorp bland annat genom hastighetssänkande åtgärder och att vägen belyses. Att ta fram en strategi för belysningen i kommunen är även en motion från KD.

Gatu- och parkenheten har fått uppdraget att ta fram riktlinjer för den offentliga belysningen i kommunen tillsammans med Keab. Trafikverket ansvarar för farthinder.

– Det här är något vi kommer vi att titta lite djupare på, säger kommunfullmäktiges ordförande Stig Carlsson (S).

Bäck och städning

Upprustning av den så kallade coca-colabäcken och av återvinningsstationen i Norra skogen kommer att ske i samband med att täckningen av deponin är klar. Skogens ska gallras, nya diken ska grävas och en eventuell rörläggning för att förbättra avrinningen, i samband med det ska området städas. Deponin ska vara sluttäckt 2020 och området kan tidigast bli tillängligt för allmänheten 2021.

De förslag som fick avslag är en rondellutsmyckning i form av en optisk telegrafstation med motiveringen att i den norra ska ett konstverk uppföras och den södra har utformats med växlighet. Inte heller blir det en vägskylt till kanalscenen.

Upprustning av anslagstavlorna i centrala Karlsborg är åtgärdade. Den som var vid järnvägsövergången vid 49:an är borttagen och den vid Carl Johanskolan har fått nytt ytskikt. Återplanteringen av en Ornäsbjörk i stället för den som klövs itu vid ett blixtnedslag sommaren 2014 åtgärdades i oktober 2015.

Att hedra Lars Bergström, den man som räddade Forsviks Bruk med ett minnesmärke, är ett förslag som fått tummen upp. Kommunen ska kontakta Västarvet för vidare behandling.

Flera vill att man ska förbättra säkerheten på väg 3038 inom centrala Mölltorp bland annat genom hastighetssänkande åtgärder och att vägen belyses. Att ta fram en strategi för belysningen i kommunen är även en motion från KD.

Gatu- och parkenheten har fått uppdraget att ta fram riktlinjer för den offentliga belysningen i kommunen tillsammans med Keab. Trafikverket ansvarar för farthinder.

– Det här är något vi kommer vi att titta lite djupare på, säger kommunfullmäktiges ordförande Stig Carlsson (S).

Bäck och städning

Upprustning av den så kallade coca-colabäcken och av återvinningsstationen i Norra skogen kommer att ske i samband med att täckningen av deponin är klar. Skogens ska gallras, nya diken ska grävas och en eventuell rörläggning för att förbättra avrinningen, i samband med det ska området städas. Deponin ska vara sluttäckt 2020 och området kan tidigast bli tillängligt för allmänheten 2021.

De förslag som fick avslag är en rondellutsmyckning i form av en optisk telegrafstation med motiveringen att i den norra ska ett konstverk uppföras och den södra har utformats med växlighet. Inte heller blir det en vägskylt till kanalscenen.

Upprustning av anslagstavlorna i centrala Karlsborg är åtgärdade. Den som var vid järnvägsövergången vid 49:an är borttagen och den vid Carl Johanskolan har fått nytt ytskikt. Återplanteringen av en Ornäsbjörk i stället för den som klövs itu vid ett blixtnedslag sommaren 2014 åtgärdades i oktober 2015.

  • Anneli Malm