01 jun 2016 15:13

01 jun 2016 15:13

Vill utreda statusen

MOTION: Gode män

I en motion vill Sverigedemokraterna att statusen för Gode mäns verksamhet undersöks.
De hänvisar till en undersökning rörande Gode män som genomförts i landet och där en sticksprovsmässig analys ska ha visat på ett antal fall där gode män förskingrat eller stulit pengar från sina klienter.

De menar även att det framkom att det endast är enstaka fall som polisanmälts och att det inte förekommer några proaktiva åtgärder för att komma till rätta med problemet hos ansvariga kommuner.

SD vill att kommunen som en proaktiv åtgärd utreder statusen för denna verksamhet i Karlsborg.

De skriver: ”Skulle utredningen visa att oegentligheter förekommit eller förekommer så skall berörda personer beivras.”

De menar även att det framkom att det endast är enstaka fall som polisanmälts och att det inte förekommer några proaktiva åtgärder för att komma till rätta med problemet hos ansvariga kommuner.

SD vill att kommunen som en proaktiv åtgärd utreder statusen för denna verksamhet i Karlsborg.

De skriver: ”Skulle utredningen visa att oegentligheter förekommit eller förekommer så skall berörda personer beivras.”

  • Anneli Malm