02 jun 2016 16:10

02 jun 2016 16:10

Positiva till köp

KSAU: Karlsborgsbanan

Karlsborgs kommun är positiv till att inleda en diskusson med Trafikverket angående köp av banvallen.

– I första hand är vi intresserade av stationsområdena i Karlsborg och Mölltorp men även övriga delen som ligger i vår kommun, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

I yttrandet till Trafikverket är det ett antal frågeställningar som kommunen vill ha svar på först innan de tar beslut om ett eventuellt köp av banvallen.

Det handlar om vilken part som ansvarar för miljöundersökningarna, vem som ansvarar för finansieringen av miljösaneringen som är kopplat till nedläggningen och vilket pris det handlar om vid ett eventuellt förvärv.

– I första hand är vi intresserade av stationsområdena i Karlsborg och Mölltorp men även övriga delen som ligger i vår kommun, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

I yttrandet till Trafikverket är det ett antal frågeställningar som kommunen vill ha svar på först innan de tar beslut om ett eventuellt köp av banvallen.

Det handlar om vilken part som ansvarar för miljöundersökningarna, vem som ansvarar för finansieringen av miljösaneringen som är kopplat till nedläggningen och vilket pris det handlar om vid ett eventuellt förvärv.

  • Anneli Malm