03 jun 2016 06:00

03 jun 2016 06:00

Kommer inte att överklaga

FÖRSVARSMAKTEN: Utökade övningar

Karlsborgs kommun kommer inte överklaga det utökade skjuttillstånd som försvaret fått. Det har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om.

– Vi kommer inte att överklaga beslutet och det var vi helt eniga om i ksau, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tillägger:

– Det finns andra som kommer att överklaga och då har vi en chans att yttra oss igen.

Länsstyrelsen beviljade nyligen försvaret att utöka sina skjutövningar över Vättern. Det handlar bland annat det om en utökning av skott från 1 000 till 69 000.

– Vi har yttrat oss tidigare och vi har fått igenom en del av det som att det ska användas blyfritt och ett längre sommaruppehåll. Försvarsmakten har även fått en hel del restriktioner som att de ska städa stränderna.

Karlsborgs kommun har två sidor av saken att ta hänsyn till dels är det Vättern och dels är det jobb.

– Det handlar både om hänsyn till Vättern som är en dricksvattentäkt och det är många arbetstillfällen inom försvaret, det kan man inte blunda för. Det här är jättesvårt.

– Vi kommer inte att överklaga beslutet och det var vi helt eniga om i ksau, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tillägger:

– Det finns andra som kommer att överklaga och då har vi en chans att yttra oss igen.

Länsstyrelsen beviljade nyligen försvaret att utöka sina skjutövningar över Vättern. Det handlar bland annat det om en utökning av skott från 1 000 till 69 000.

– Vi har yttrat oss tidigare och vi har fått igenom en del av det som att det ska användas blyfritt och ett längre sommaruppehåll. Försvarsmakten har även fått en hel del restriktioner som att de ska städa stränderna.

Karlsborgs kommun har två sidor av saken att ta hänsyn till dels är det Vättern och dels är det jobb.

– Det handlar både om hänsyn till Vättern som är en dricksvattentäkt och det är många arbetstillfällen inom försvaret, det kan man inte blunda för. Det här är jättesvårt.

  • Anneli Malm