03 jun 2016 14:20

03 jun 2016 14:20

Medger att fel begåtts vid ersättare under möte

KOMMUNSTYRELSEN: Svar på överklagan

Kommunen vill att överklagan lämnas utan bifall och att kommunfullmäktiges möte inte ogiltighetsförklaras.

Som SLA berättat om har en överklagan till förvaltningsrätten gjorts angående kommunfullmäktiges möte den 25 april i år. Det då en moderat ledamot ersatte en frånvarnade socialdemokratisk ledamot.

Medger fel

Kommunstyrelsen har nu svarat förvaltningsrätten där de medger att ett misstag har begåtts och att de överklagande har rätt rent formellt. Men i yttrandet visar de på ett antal omständigheter som de anser gör att sammanträdet inte ska ogiltighetsförklaras.

En del är att det vid uppropet inte framfördes någon avvikande mening och ordförande befäste uppropet med ett klubbslag. De menar även att det heller inte framfördes någon synpunkt när protokollet justerades.

Inte påverkade beslut

Andra omständigheter som framförs är att majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige inte ändrades på grund av ersättarens tjänstgöring. Inte heller påverkades de beslut som fattades under sammanträdet då endast ett ärende gick till omröstning och som ”vanns” av oppositionen.

I hemställan som är undertecknad av kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) står det : ”Att en ersättare tjänstgjorde på felaktig grund skedde inte med något uppsåt. Det berodde helt enkelt på ett missförstånd/ouppmärksamhet.”

Inte hända igen

Kommunfullmäktige har en inkallelseordning för ersättare som de följde men den gäller för styrelser och nämnder inte för kommunfullmäktige.

Hemställan avslutas med: ”Med anledning av det fokus som den här frågan har fått anser vi det uteslutet att liknade misstag begås igen.”

Som SLA berättat om har en överklagan till förvaltningsrätten gjorts angående kommunfullmäktiges möte den 25 april i år. Det då en moderat ledamot ersatte en frånvarnade socialdemokratisk ledamot.

Medger fel

Kommunstyrelsen har nu svarat förvaltningsrätten där de medger att ett misstag har begåtts och att de överklagande har rätt rent formellt. Men i yttrandet visar de på ett antal omständigheter som de anser gör att sammanträdet inte ska ogiltighetsförklaras.

En del är att det vid uppropet inte framfördes någon avvikande mening och ordförande befäste uppropet med ett klubbslag. De menar även att det heller inte framfördes någon synpunkt när protokollet justerades.

Inte påverkade beslut

Andra omständigheter som framförs är att majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige inte ändrades på grund av ersättarens tjänstgöring. Inte heller påverkades de beslut som fattades under sammanträdet då endast ett ärende gick till omröstning och som ”vanns” av oppositionen.

I hemställan som är undertecknad av kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) står det : ”Att en ersättare tjänstgjorde på felaktig grund skedde inte med något uppsåt. Det berodde helt enkelt på ett missförstånd/ouppmärksamhet.”

Inte hända igen

Kommunfullmäktige har en inkallelseordning för ersättare som de följde men den gäller för styrelser och nämnder inte för kommunfullmäktige.

Hemställan avslutas med: ”Med anledning av det fokus som den här frågan har fått anser vi det uteslutet att liknade misstag begås igen.”

  • Anneli Malm