08 jun 2016 06:00

08 jun 2016 06:00

Utsläpp av avföring i småbåtshamn

ANMÄLAN: Klagomål har lämnats in till Miljönämnden

Ett klagomål har lämnats in om utsläpp av avföring i vattnet vid Strandpirens marina i Äspenäset.
Vad som orsakat utsläppet är inte klarlagt och Miljösamverkan Östra Skaraborg granskar nu ärendet.

Det var i torsdags förra veckan som en person hörde av sig med klagomål till Miljösamverkan Östra Skaraborg, Mös.

I klagomålet beskrivs att det i småbåtshamnen vid Strandpirens marina ”fanns flytande fekalier i bryggområdet”.

Mös har startat en utredning kring ärendet och varit i kontakt med både hamnansvarig och va-chefen Mikael Jonsson i Karlsborgs kommun.

”Luktar avföring”

En av förklaringarna har varit att det rör sig om pollen och inte något utsläpp men Mös skriver att ”Detta har en annan färg och yta, luktar avföring, samt att flugor ansamlas där”.

Vad som orsakat utsläppet är dock inte klarlagt. Kommunen har skickat ut personal till platsen för att kontrollera en pumpstation i närheten som kan vara orsaken.

”Handhavandefel?

Enligt Mikael Jonsson är det dock mer troligt att det rör sig om handhavandefel i samband med latrintömningen i hamnen.

Ärendet är fortfarande under granskning av Miljösamverkan för att klarlägga vad som orsakat utsläppet och vilka åtgärder som måste vidtas.

Det var i torsdags förra veckan som en person hörde av sig med klagomål till Miljösamverkan Östra Skaraborg, Mös.

I klagomålet beskrivs att det i småbåtshamnen vid Strandpirens marina ”fanns flytande fekalier i bryggområdet”.

Mös har startat en utredning kring ärendet och varit i kontakt med både hamnansvarig och va-chefen Mikael Jonsson i Karlsborgs kommun.

”Luktar avföring”

En av förklaringarna har varit att det rör sig om pollen och inte något utsläpp men Mös skriver att ”Detta har en annan färg och yta, luktar avföring, samt att flugor ansamlas där”.

Vad som orsakat utsläppet är dock inte klarlagt. Kommunen har skickat ut personal till platsen för att kontrollera en pumpstation i närheten som kan vara orsaken.

”Handhavandefel?

Enligt Mikael Jonsson är det dock mer troligt att det rör sig om handhavandefel i samband med latrintömningen i hamnen.

Ärendet är fortfarande under granskning av Miljösamverkan för att klarlägga vad som orsakat utsläppet och vilka åtgärder som måste vidtas.