09 jun 2016 20:15

09 jun 2016 20:15

Carl Johanskolan

Moliden fylldes av över 300 elever från Carl Johanskolan.

Det bjöds på mycket sång och musik på svenska, engelska, japanska och arabiska. Rektor Kathrin Thomas uttryckte glädje och stolthet över elever och personal. Jens Ramhöj från Rotary delade ut stipendier till Aleksandra Potoczniak, Heidi Bötefür och Linnea Pettersson.

Det bjöds på mycket sång och musik på svenska, engelska, japanska och arabiska. Rektor Kathrin Thomas uttryckte glädje och stolthet över elever och personal. Jens Ramhöj från Rotary delade ut stipendier till Aleksandra Potoczniak, Heidi Bötefür och Linnea Pettersson.