09 jun 2016 14:11

09 jun 2016 14:11

Strandskolans avslutning

SKOLAVSLUTNING

Strandskolans rektor Kent Larsson hälsade elever och övriga välkomna till en i stort sett fullsatt Garnisonskyrka. Unisont sjöngs de traditionella sommarpsalmerna och eleverna framträdde därefter klassvis med sina olika sångnummer.

Under vårterminen har Strandskolan haft 250 elever. Så många elever som nu, har åtminstone inte rektor Kent Larssons varit med om under sina 25 år vid skolan. Ett antal av alla dessa elever är nyanlända, boende på olika platser i kommunen. Kent framhöll att integreringen gått väldigt bra och att elever och lärare tagit hand om varandra på ett fint sätt.

Skolavslutningen, som enligt traditionen hölls i Garnisonskyrkan, innehöll såväl tal som sång och musik. Unisont sjöngs de gamla välkända sommarpsalmerna medan eleverna med stor bravur, klassvis framförde sina inövade sånger med en fanvakt vid vardera sidan av koret.

Nu är det ändå dags för ett par månaders välbehövlig ledighet. Rektorn önskade slutligen alla ett skönt lov och ett bättre ställe än Karlsborg att tillbringa sommaren på, menade han är svår att finna. Ett särskilt lycka till under kommande år riktade han till eleverna i årskurs 6, som nu börjar högstadiet på Carl Johanskolan i höst.

Under vårterminen har Strandskolan haft 250 elever. Så många elever som nu, har åtminstone inte rektor Kent Larssons varit med om under sina 25 år vid skolan. Ett antal av alla dessa elever är nyanlända, boende på olika platser i kommunen. Kent framhöll att integreringen gått väldigt bra och att elever och lärare tagit hand om varandra på ett fint sätt.

Skolavslutningen, som enligt traditionen hölls i Garnisonskyrkan, innehöll såväl tal som sång och musik. Unisont sjöngs de gamla välkända sommarpsalmerna medan eleverna med stor bravur, klassvis framförde sina inövade sånger med en fanvakt vid vardera sidan av koret.

Nu är det ändå dags för ett par månaders välbehövlig ledighet. Rektorn önskade slutligen alla ett skönt lov och ett bättre ställe än Karlsborg att tillbringa sommaren på, menade han är svår att finna. Ett särskilt lycka till under kommande år riktade han till eleverna i årskurs 6, som nu börjar högstadiet på Carl Johanskolan i höst.