10 jun 2016 14:57

10 jun 2016 14:57

Förlänger avtal om trygghet

KRIMINALITET: Polisen och kommunen jobbar ihop

Droger, trafiksäkerhet och ökad samverkan. Dessa områden är fortsatt prioriterade i avtalet mellan Karlsborgs kommun och polisen.

Kommunen och polisen har under flera år haft ett samarbetsavtal. Det ska syfta till att invånarna ska känna sig trygga.

Nu ska det förlängas ytterligare två år.

– Det är besynnerligt, vi har extremt låg brottslighet i Karlsborg. Det är nästan svårt att hitta på något, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) något lakoniskt.

– Vi har ändrat några ord i avtalet men bedömningen är densamma. Jag har inte sett något som sticker ut. Men samverkan ska bli ännu bättre för att fånga upp barn och ungdomar, fortsätter han

Dricker mer

Allt är nämligen inte frid och fröjd.

Enligt det föreslagna avtalet har antalet ungdomar som använder alkohol och droger ökat de senaste åren.

Debutåldern har sjunkit och flickorna dricker mer än tidigare.

Allt fler unga mår också psykiskt dåligt. Fokus ligger på att minska tillgången till droger och sprit.

Bättre kontroller

Man kommer också fortsätta att motarbeta dopningsklassade preparat som intas i samband med träning på gym.

Problemen med buskörning står också på agendan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godtar avtalsförslaget vid sitt nästa möte som äger rum på tisdag.

En nyhet i avtalet är att polisen ska satsa mer på kvalité än kvantitet.

– Det är ointressant om de gör hundra nykterhetskontroller. Det viktiga är att de gör dem på rätt plats, säger Lindroth.

Dialog

Polisen i Skaraborg satsar också på medborgardialog.

I till exempel Skövde har polisen frågat invånarna om de känner sig trygga i sin stad.

I sommar är det dags för Karlsborg att få besök.

Ännu tryggare

– Och i Töreboda har man gått i mål. Mycket handlade om trafiken och fortkörning, säger Lindroth.

Efter sommaren går polisen och kommunen gemensamt igenom enkätsvaren.

Detta för att se om man kan göra trygga Karlsborg ännu tryggare.

Kommunen och polisen har under flera år haft ett samarbetsavtal. Det ska syfta till att invånarna ska känna sig trygga.

Nu ska det förlängas ytterligare två år.

– Det är besynnerligt, vi har extremt låg brottslighet i Karlsborg. Det är nästan svårt att hitta på något, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Peter Lindroth (S) något lakoniskt.

– Vi har ändrat några ord i avtalet men bedömningen är densamma. Jag har inte sett något som sticker ut. Men samverkan ska bli ännu bättre för att fånga upp barn och ungdomar, fortsätter han

Dricker mer

Allt är nämligen inte frid och fröjd.

Enligt det föreslagna avtalet har antalet ungdomar som använder alkohol och droger ökat de senaste åren.

Debutåldern har sjunkit och flickorna dricker mer än tidigare.

Allt fler unga mår också psykiskt dåligt. Fokus ligger på att minska tillgången till droger och sprit.

Bättre kontroller

Man kommer också fortsätta att motarbeta dopningsklassade preparat som intas i samband med träning på gym.

Problemen med buskörning står också på agendan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godtar avtalsförslaget vid sitt nästa möte som äger rum på tisdag.

En nyhet i avtalet är att polisen ska satsa mer på kvalité än kvantitet.

– Det är ointressant om de gör hundra nykterhetskontroller. Det viktiga är att de gör dem på rätt plats, säger Lindroth.

Dialog

Polisen i Skaraborg satsar också på medborgardialog.

I till exempel Skövde har polisen frågat invånarna om de känner sig trygga i sin stad.

I sommar är det dags för Karlsborg att få besök.

Ännu tryggare

– Och i Töreboda har man gått i mål. Mycket handlade om trafiken och fortkörning, säger Lindroth.

Efter sommaren går polisen och kommunen gemensamt igenom enkätsvaren.

Detta för att se om man kan göra trygga Karlsborg ännu tryggare.