11 jun 2016 06:00

11 jun 2016 06:00

Dryg miljon till lärarna

LÄRARLÖNELYFTET: "De har sina synpunkter"

Nu är det klart hur mycket pengar Karlsborgs kommun får extra för att höja lärarnas löner.

Staten betalar ut tre miljarder i det så kallade Lärarlönelyftet för läsåret 2016/2017. Pengarna ska gå till att höja lärarnas löner utöver det ordinarie lönepåslaget. För lärarna som jobbar på de kommunala skolorna i Karlsborg innebär det att man får dela på 1,15 miljoner kronor.

Löneökningen för de som är med i lärarlönelyftet kommer att vara 2 500–3 500 kronor. En del kan alltså få mer i påslag och andra mindre.

Fyra kriterier

Hur pengarna ska fördelas till lärarna var på fredagen dock oklart.

Efter helgen möts kommunen och fackförbunden igen.

– De har sina synpunkter, skolledarna har sina och jag har mina. Men jag vet mer på måndag, säger barn- och utbildningschefen Kajsa E Larsson till SLA.

I till exempel Skövde har man valt att lägga sig i det lägre spannet så att fler får del av kakan. Det är också fackens inställning, enligt Larsson.

I en del är parterna redan överrens.

– Max tio procent får läggas på förskollärare och fritidspedagoger, och det är vi överrens om att göra, säger hon vidare.

Skolverket betalar ut bidraget till skolans huvudmän, det vill säga kommuner och ansvariga för fristående skolor. Hur stort bidraget blir baseras på antalet elever i skolorna. Det är sedan huvudmannen som avgör vilka lärare som ska få höjd lön med hjälp av Lärarlönelyftet.

Det finns fyra kriterier som avgör om läraren kan komma i fråga för det extra lönelyftet:

Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen

Läraren ska med stöd av formell utbildning på avancerad nivå ha förbättrat undervisningens innehåll.

Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket.

Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

Staten betalar ut tre miljarder i det så kallade Lärarlönelyftet för läsåret 2016/2017. Pengarna ska gå till att höja lärarnas löner utöver det ordinarie lönepåslaget. För lärarna som jobbar på de kommunala skolorna i Karlsborg innebär det att man får dela på 1,15 miljoner kronor.

Löneökningen för de som är med i lärarlönelyftet kommer att vara 2 500–3 500 kronor. En del kan alltså få mer i påslag och andra mindre.

Fyra kriterier

Hur pengarna ska fördelas till lärarna var på fredagen dock oklart.

Efter helgen möts kommunen och fackförbunden igen.

– De har sina synpunkter, skolledarna har sina och jag har mina. Men jag vet mer på måndag, säger barn- och utbildningschefen Kajsa E Larsson till SLA.

I till exempel Skövde har man valt att lägga sig i det lägre spannet så att fler får del av kakan. Det är också fackens inställning, enligt Larsson.

I en del är parterna redan överrens.

– Max tio procent får läggas på förskollärare och fritidspedagoger, och det är vi överrens om att göra, säger hon vidare.

Skolverket betalar ut bidraget till skolans huvudmän, det vill säga kommuner och ansvariga för fristående skolor. Hur stort bidraget blir baseras på antalet elever i skolorna. Det är sedan huvudmannen som avgör vilka lärare som ska få höjd lön med hjälp av Lärarlönelyftet.

Det finns fyra kriterier som avgör om läraren kan komma i fråga för det extra lönelyftet:

Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen

Läraren ska med stöd av formell utbildning på avancerad nivå ha förbättrat undervisningens innehåll.

Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket.

Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.