13 jun 2016 16:55

13 jun 2016 16:55

Omorganisation inom skolan

POLITIK: Barn- och utbildning

Carl-Johanskolan delas i två enheter och en administratör anställs på låg- och mellanstadiet.

Ett stort antal nyanlända och en utökad verksamhet kräver en del omorganisationer inom barn- och utbildning.

– Vi har fattat beslut om att de kan börja i höst med start 1 augusti och det ser ut som vi klarar det med de pengarna som vi har, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Två enheter

Carl- Johanskolans verksamhet delas upp i två enheter med grundskolan i den ena och gymnasieverksamhet och vuxenutbildning i den andra.

– Det handlar om personalen, allt blir kvar på skolan. Vi letar fortfarande lokaler för mottagningsenheten och för vuxenutbildningen men det har inte gått i lås ännu.

Tillförordnad rektor för gymnasie- och vuxenutbildningen blir biträdande rektor Anna Dahlsson. Det kommer att även anställas en administratör som ska hjälpa rektorerna på Strandskolan och på Mölltorpsskolan.

– Det ska underlätta för rektorerna som bland annat får ett annat ansvar för den egna budgeten enligt lagstiftningen som vi nu lever upp till. På Carl-Johanskolan har vi redan anställt en administratör och på vuxendelen räknar vi med att rektorstjänsten räcker även till det.

Central elevhälsa

I augusti inrättas även en central elevhälsa med Kjell Sjölund som rektor/elevhälsochef.

– Elevhälsan kommer inte att vara i gång fullt ut till hösten, där kan det bli fler bitar i samarbete med socialförvaltningen under nästa år, säger Staffan Myrsell.

Den 1 augusti samlas även samtliga förskolor under en och samma chef och en tjänst som biträdande förskolechef ska utannonseras.

Ett stort antal nyanlända och en utökad verksamhet kräver en del omorganisationer inom barn- och utbildning.

– Vi har fattat beslut om att de kan börja i höst med start 1 augusti och det ser ut som vi klarar det med de pengarna som vi har, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Två enheter

Carl- Johanskolans verksamhet delas upp i två enheter med grundskolan i den ena och gymnasieverksamhet och vuxenutbildning i den andra.

– Det handlar om personalen, allt blir kvar på skolan. Vi letar fortfarande lokaler för mottagningsenheten och för vuxenutbildningen men det har inte gått i lås ännu.

Tillförordnad rektor för gymnasie- och vuxenutbildningen blir biträdande rektor Anna Dahlsson. Det kommer att även anställas en administratör som ska hjälpa rektorerna på Strandskolan och på Mölltorpsskolan.

– Det ska underlätta för rektorerna som bland annat får ett annat ansvar för den egna budgeten enligt lagstiftningen som vi nu lever upp till. På Carl-Johanskolan har vi redan anställt en administratör och på vuxendelen räknar vi med att rektorstjänsten räcker även till det.

Central elevhälsa

I augusti inrättas även en central elevhälsa med Kjell Sjölund som rektor/elevhälsochef.

– Elevhälsan kommer inte att vara i gång fullt ut till hösten, där kan det bli fler bitar i samarbete med socialförvaltningen under nästa år, säger Staffan Myrsell.

Den 1 augusti samlas även samtliga förskolor under en och samma chef och en tjänst som biträdande förskolechef ska utannonseras.

  • Anneli Malm