14 jun 2016 06:00

14 jun 2016 06:00

Platsens själ och hjärta

KOMMUNEN: Nya grafiska symboler

Kommunens nya logga är klar och nu ska en grafisk profil för platsen Karlsborg tas fram. En möjlighet för kommuninvånarna att vara med och påverka.

Den nya profilen för Karlsborgs kommun, som tagits fram av Jennie Linder Design, är inspirerad av naturen och sjöarna. Kommunvapnet är kvar men teckensnittet har ändrats och det har tillkommit ett grafiskt element som symboliserar vågrörelser. De kan vara blå som symboliserar vattnet, gröna eller beige för naturen eller lite mer lekfullt rosa.

– Jennie har använt sig av kommunvapnet när hon tagit fram vågrörelserna och det är ett grafiskt element som ska användas i kombination med kommunvapnet, säger kommunens kommunikationsstrateg Karin Stattin.

Profilen ska godkännas av kommunfullmäktige innan den tas i bruk.

Platsen Karlsborg

En helt ny symbol för platsen Karlsborg ska nu också tas fram. En symbol som kan användas av alla i kommunen som till föreningars klubbtröjor eller vid marknadsföring av olika slag. Under Nationaldagen fanns möjligheter att lämna idéer och ett 100-tal förslag kom in. I veckan får alla invånare ett vykort där de kan tycka till om vad de anser är Karlsborgs själ och hjärta och vad som symboliserar orten.

– Det är för att få lite mer underlag för platsen Karlsborg. Jennie Linder kommer att, utifrån det vi får in, jobba fram förslag till en symbol i samarbete med oss i arbetsgruppen. Vi är verkligen måna om att få in svar så vi får en användbar och bra symbol.

Under Bondens marknad är tanken att det ska finnas färdiga förslag som kommuninvånarna kan tycka till om.

– De synpunkter vi får in kommer att vara vägledande i det fortsatta arbetet, säger Karin Stattin.

Symbolen för platsen Karlsborg planeras vara klar för beslut till fullmäktiges möte i november.

Den nya profilen för Karlsborgs kommun, som tagits fram av Jennie Linder Design, är inspirerad av naturen och sjöarna. Kommunvapnet är kvar men teckensnittet har ändrats och det har tillkommit ett grafiskt element som symboliserar vågrörelser. De kan vara blå som symboliserar vattnet, gröna eller beige för naturen eller lite mer lekfullt rosa.

– Jennie har använt sig av kommunvapnet när hon tagit fram vågrörelserna och det är ett grafiskt element som ska användas i kombination med kommunvapnet, säger kommunens kommunikationsstrateg Karin Stattin.

Profilen ska godkännas av kommunfullmäktige innan den tas i bruk.

Platsen Karlsborg

En helt ny symbol för platsen Karlsborg ska nu också tas fram. En symbol som kan användas av alla i kommunen som till föreningars klubbtröjor eller vid marknadsföring av olika slag. Under Nationaldagen fanns möjligheter att lämna idéer och ett 100-tal förslag kom in. I veckan får alla invånare ett vykort där de kan tycka till om vad de anser är Karlsborgs själ och hjärta och vad som symboliserar orten.

– Det är för att få lite mer underlag för platsen Karlsborg. Jennie Linder kommer att, utifrån det vi får in, jobba fram förslag till en symbol i samarbete med oss i arbetsgruppen. Vi är verkligen måna om att få in svar så vi får en användbar och bra symbol.

Under Bondens marknad är tanken att det ska finnas färdiga förslag som kommuninvånarna kan tycka till om.

– De synpunkter vi får in kommer att vara vägledande i det fortsatta arbetet, säger Karin Stattin.

Symbolen för platsen Karlsborg planeras vara klar för beslut till fullmäktiges möte i november.

  • Anneli Malm