15 jun 2016 16:13

15 jun 2016 16:13

Kanalscenen får en namnskylt

KOMMUNSTYRELSEN: Medborgarförslag

Scenen ska framöver prydas med texten Kanalscenen i Karlsborg, ett medborgarförslag som nu vunnit gehör. Laddstolpar för elbilar ska utredas.

Förslagslämnaren tycker att ett namn på scenen är en bra marknadsföring av Karlsborg då scenen fotograferas både av medier och av privatpersoner vid de olika evenemang som arrangeras där.

Kultur- och fritidsnämnden har kontaktat Språkrådets namnavdelning i Uppsala och fått förslag på namn. Det förslag som de enats om är Kanalscenen i Karlsborg.

Kommunstyrelsen, ks, var positiv och frågan avgörs i kommunfullmäktige.

Laddstolpar för elbilar

Att säkra elbilsturismen med laddstolpar är ett annat medborgarförslag som fick positiv respons av ks. Att arbeta för en fossiloberoende fordonsflotta är även en motion från Centerpartiet som också bland annat handlar om laddstolpar och att kommunen vid nyinköp och upphandlingar väljer fossilfria fordon.

Kommunchefen Kjell-Åke Berglund har fått i uppdrag att utreda en placering av en snabbladdare vid Infocenter men även utreda om fler lämpliga platser och vilken typ av laddare som ska köpas in. Ett arbete som ska ske i samråd med Karlsborgs Energi. Förslag på lämpliga platser på kommunal mark är Öltappen, Forsviks industriområde, Granviks hamn och vid Moliden.

Hyra in tåg

Däremot fick inte förslaget om ett tuff-tuff tåg genom centrala Karlsborg under sommartid bifall. Karlsborgs Turism AB har avsikt att hyra ett tåg vid speciella tillfällen och i svaret står det att det är en verksamhet som inte i första hand är en kommunal uppgift utan lämpligt för en entreprenör.

Förslagslämnaren tycker att ett namn på scenen är en bra marknadsföring av Karlsborg då scenen fotograferas både av medier och av privatpersoner vid de olika evenemang som arrangeras där.

Kultur- och fritidsnämnden har kontaktat Språkrådets namnavdelning i Uppsala och fått förslag på namn. Det förslag som de enats om är Kanalscenen i Karlsborg.

Kommunstyrelsen, ks, var positiv och frågan avgörs i kommunfullmäktige.

Laddstolpar för elbilar

Att säkra elbilsturismen med laddstolpar är ett annat medborgarförslag som fick positiv respons av ks. Att arbeta för en fossiloberoende fordonsflotta är även en motion från Centerpartiet som också bland annat handlar om laddstolpar och att kommunen vid nyinköp och upphandlingar väljer fossilfria fordon.

Kommunchefen Kjell-Åke Berglund har fått i uppdrag att utreda en placering av en snabbladdare vid Infocenter men även utreda om fler lämpliga platser och vilken typ av laddare som ska köpas in. Ett arbete som ska ske i samråd med Karlsborgs Energi. Förslag på lämpliga platser på kommunal mark är Öltappen, Forsviks industriområde, Granviks hamn och vid Moliden.

Hyra in tåg

Däremot fick inte förslaget om ett tuff-tuff tåg genom centrala Karlsborg under sommartid bifall. Karlsborgs Turism AB har avsikt att hyra ett tåg vid speciella tillfällen och i svaret står det att det är en verksamhet som inte i första hand är en kommunal uppgift utan lämpligt för en entreprenör.

  • Anneli Malm