17 jun 2016 11:05

17 jun 2016 11:05

Avslår överklagande

DOM: Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten avslår överklagandet angående valet av turiststyrelse.

Två ledamöter från Liberalerna och Centern överklagade hur valet av styrelse till Karlsborgs Turism AB gick tillväga vid ett kommunfullmäktige möte i november. De menade bland annat att valet inte gått rätt till då det inte fanns någon vald valberedning.

Enligt förvaltningsrättens dom finns det inget beredningskrav i kommunallagen för att förrätta val och menar att det inte finns skäl för att beslutet inte skulle ha tillkommit i laga ordning. De anser heller inte att det är behäftat med sådant formellt fel som kan ligga till grund för ett upphävande. Förvaltningsrätten avslår därför överklagan.

Två ledamöter från Liberalerna och Centern överklagade hur valet av styrelse till Karlsborgs Turism AB gick tillväga vid ett kommunfullmäktige möte i november. De menade bland annat att valet inte gått rätt till då det inte fanns någon vald valberedning.

Enligt förvaltningsrättens dom finns det inget beredningskrav i kommunallagen för att förrätta val och menar att det inte finns skäl för att beslutet inte skulle ha tillkommit i laga ordning. De anser heller inte att det är behäftat med sådant formellt fel som kan ligga till grund för ett upphävande. Förvaltningsrätten avslår därför överklagan.

  • Anneli Malm