17 jun 2016 16:18

17 jun 2016 16:18

Nej till mer pengar

KOMMUNSTYRELSEN

Socialnämndens äskande om 1,1 miljoner kronor ur kommunstyrelsens förfogandeanslag avslogs av kommunstyrelsen.

– Om vi bifaller det rensar vi och begränsar kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förfogandeanslag, vi får se längre fram, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Anledningen till nämndens äskande är behovet av att utöka verksamheten med en socialsekreterare och en biståndshandläggare.

– Om vi bifaller det rensar vi och begränsar kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förfogandeanslag, vi får se längre fram, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Anledningen till nämndens äskande är behovet av att utöka verksamheten med en socialsekreterare och en biståndshandläggare.